Mandag 8. oktober la finansminister Sigbjørn Johnsen frem statsbudsjettet for 2013. Budsjettet inneholdt en rekke skatte- og avgiftsendringer som påvirker lommeboken din. For noen betyr endringene vesentlige skatteskjerpelser, mens andre får lettelser.

Nordmenn med formue og nordmenn med lav inntekt kan juble over skattekutt. Satsen i minstefradraget fra 38 prosent til 40 prosent, noe som gir en skattelette for lavlønte på litt over 1.000 kroner. Økningen i bunnfradraget i formuesskatten fra 120.000 kroner til 870.000 kroner gjør at de som er i full formuesskatteposisjon sparer 1320 kroner årlig. Boliginvestorer kommer dårlig ut ettersom ligningsverdiene for bolig nummer to og næringseiendom stiger fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi. Les mer i saken: Dette betyr budsjettet for lommeboken din.

Les også:

Taper 13.000 kroner
Gruppen som kanskje kommer verst ut av Johnsens skatteendringer er gruppen som mister Skatteklasse 2. De får en skatteskjerpelse på over 13.000 kroner.

Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no har sett nærmere på de viktigste skatte- og avgiftsendringene.

- Den største skatteendringen er uten tvil endringen fra skatteklasse 2 til nytt særfradrag. Omlag 25 prosent av dem som i dag har skatteklasse to mister retten til skatteklasse 2, eller mer presist vil ikke få rett til det nye særfradraget på 47.160 kroner. Effekten av dette 13.204 kroner i økt skatt, sier Pedersen til Nettavisen NA24.

- Dette tilsvarer eksakt hva det i dag betyr å skattelegges i klasse 1 i stedet for klasse 2, sier han.

Billigere å kjøpe bruktbil
Den største avgiftsendringen av betydning for folk flest er kuttet i omregistreringsavgiften.

- For noen betyr endringene at de vil spare 2.250 kroner i lavere avgift. Vraker du bilen får du til neste år 2.500 kroner i vrakpant, 500 kroner mer enn i dag. I tillegg økes kjøregodtgjørelsen med 15 øre per kilometer. Betydningen av dette er 1.500 kroner ekstra med en yrkeskjøring på 10.000 kilometer per år. Ved 20.000 kilometer får du 3.000 kroner mer, sier Pedersen.

Økt boligskatt
Nordmenn som eier mer enn en bolig må finne seg i å betale mer i formueskatt neste år. Ligningsverdien på bolig nummer to øker fra 40 til 50 prosent.

- For en bolig med ligningsverdi i dag på én million kroner og en formuesskattesats på 1,1 prosent gir dette en økt skatt på 1.100 kroner, sier Pedersen.

Mindre formueskatt
Til gjengjeld øker bunnfradrag i formueskatten fra 750.000 kroner til 870.000 kroner.

- Dette kan gi 1.320 kroner i lavere formuesskatt, sier Pedersen.

Lavinntektsgruppe får skattelette på cirka 1.100 kroner
Også nordmenn med lave inntekter kan se frem til skattelette. Minstefradraget økes fra 38 til 40 prosent av inntekten. Det maksimale minstefradraget øker dermed fra 78.150 kroner til 81.300 kroner. Økningen er i tråd med forventet lønnsvekst.

- I 2012 vil man med en inntekt på 203.250 kroner nå taket på minstefradraget. Skatteletten går reelt til de som har en inntekt som gjør at de ligger under det maksimale nivået for minstefradraget. Skatteletten kommer opp i omtrent 1.100 kroner for inntekter på 200.000 kroner, sier Pedersen.

Hundrelapper
Ser vi på gjennomsnittstall for hele landet viser departementets egen oversikt at cirka 1,1 millioner nordmenn vil tape på skatteendringene, mens 2,2 millioner vil tjene på dem. Beløpene er marginale. Som tabellen under viser vil inntektsgruppene 150.000 kroner til og med 300.000 kroner tape i snitt mellom 100 til 300 kroner på skatteendringene.

Nordmenn i inntektsgruppene 300.000 kroner til og med én million kroner tjene mellom 100 og 300 kroner på endringene. De som tjener mellom to og tre millioner kroner får en gjennomsnittlig skattelette på 1.900 kroner, mens de som tjener over tre milliioner kroner får en skattelette på i snitt 5.400 kroner.

Mer fra Nettavisen: