I dag fredag settes den nye North Sea Link-kabelen mellom Norge og Storbritannia i prøvedrift. Dette er den første strømkabelen som binder Norge og de britiske øyene direkte sammen.

Med sine 720 kilometer er det verdens lengste undersjøiske kabel, til en kostnad på drøyt 16 milliarder kroner.

Denne kabelen må ikke forveksles med North Connect-kabelen som også skulle til Storbritannia, som ikke har fått byggetillatelse.

Kabelen har en kapasitet til å overføre opp til 1400 megawatt. Det betyr at den i teorien kan forflytte over 12 TWh strøm i løpet av et år, omtrent den samlede eksporten det siste halve året.

Statnett opplyser at kabelen vil operere med halv kapasitet i starten, og at en håper på å få den på full kapasitet i løpet av året.

Primært en eksportkabel

Kabelen vil i all hovedsak være en eksportkabel fra Norge til Storbritannia. Landet jobber med å fase ut både kull og gasskraft, og strøm utenfra anses som avgjørende.

Det forventes likevel at det i perioder vil gå strøm andre veien når Storbritannia har overskudd av vindkraft, som landet bygger ut for tiden. Det betyr at det tidvis kan bli produsert mer strøm enn man trenger.

- I den helt spesielle situasjonen vi har nå, med høye priser og mangel på strøm i hele Europa, er sannsynligheten stor for at vi vil eksportere til engelskmennene. Samtidig vil vi fortsatt kunne importere på andre forbindelser, som når vinden øker i Danmark, sier kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett til Nettavisen.

Offisielt sies det at kabelen i gjennomsnitt vil føre til 1-3 øre dyrere strøm i Norge over tid, men at overføringsinntektene som går rett til Statnett kan føre til noe lavere nettleie.

Kraftmangel i Norge

Det litt spesielle med åpningen av den nye kabelen, er at det skjer samtidig med at Statnett for første gang siden 2013 har erklært at kraftsituasjonen på Sør-Vestlandet er «stram». De store nedbørsmengdene som kommer inn over Norge den neste uken, vil i stor grad bomme på de viktige magasinene vest i Norge.

Det betyr at det er så lite vann i vannmagasinene at de anslår sannsynligheten for strømrasjonering for opp mot 20 prosent.

Les også: Prisen økte 18.000 prosent, så forsvant strømmen
Les også: Hvis Norge rammes av strømkrise, slår en kriseplan inn. Den er hemmelig

Med dette følger det en beskjed til kraftprodusentene i området at de må være mer tilbakeholdne i produksjonen.

Statnett mener likevel at det å åpne forbindelsen nå er forsvarlig.

- Det er deler av to prisområder som gjør at situasjonen nå er stram, men det er ikke stramt i hele områdene. Det er kapasitet til å sende 700 megawatt nå. Nettoeksporten har ikke satt forsyningssikkerheten til Norge i fare. Vi har fortsatt kapasitet i magasinene. Det er ikke slik at vi har en stram situasjon i hele Norge. Vi går inn i noen uker hvor det er normalt at det regner mye, sier Gilje.

Norge ble for et par år siden reddet av nettopp en regntung høst, etter en historisk tørr sommer.

- Ville det ikke vært naturlig å utsette åpningen av en slik kabel til situasjonen ble normalisert?

- Dette er en forbindelse vi har jobbet med i 10 år, og bygget i 5 år, og den skal virke i 40 år. Det ville vært spesielt, også overfor vår britiske partner, om vi av prisårsaker ikke ville sette den i drift. De høye kraftprisene kom før denne kabelen, sier Gilje.

Svært store prisforskjeller

Storbritannia og Norge er to land som historisk sett har hatt svært ulike strømpriser. Den siste uken har prisene på øyene vært 50-100 prosent høyere på dagsbasis.

Landet har derimot det siste året opplevd strømpristopper som er av en helt annen dimensjon enn det vi er vant med i Norge.

Snittprisen i Storbritannia har i september vært rundt 2,2 kroner per kWh på spotprismarkedet, og 15. august hadde de en snittpris på rundt 5 kroner gjennom dagen. Det var godt over fire ganger så dyrt som i Norge.

Denne dagen ble det samtidig satt rekord for timesprisen, som var på smått utrolige 20,6 kroner per kWh (1750 pund/MWh). Legger man på norsk moms på dette, nærmer man seg 26 kroner per kWh.

De høye prisene er en kombinasjon av lite vind, høye CO2-priser, lite gass, behov for å reintrodusere kullkraft og brann i en kabel til Frankrike. Ifølge analytikere er det også strømprodusenter som holder tilbake produksjon i det vanlige markedet for å kunne levere strøm på det enda mer attraktive balansestrøm-markedet - hvor prisene har vært opp mot 48 kroner per kWh.

Kan fjerne pristoppene i Storbritannia

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting mener at kraftkabelen vil påvirke prisene i Norge, men ikke at vi vil importere britiske ekstrempriser:

- Vi får neppe ekstrempriser i Norge på grunn av den, men prisen kan øke noe fordi vi får økt etterspørsel etter kraft som følge av eksportmulighetene på kabelen. Det ser også ut til at kabelen i slike ekstremsituasjoner som nå kan føre til en betydelig prisnedgang i UK.

- Dersom det tørre været fortsetter og vi trenger import til vinteren er det mer sannsynlig at prisene i Sør-Norge kommer opp på tysk nivå og at vi importerer fra Tyskland, bruker en del av denne kraften i Norge og eksporterer noe videre til UK.


MRK. Strømprisen i Norge faller ganske mye fredag, og har de laveste prisene siden slutten av august. Hovedårsaken er markant bedre vindforhold for dansk vindkraft, og nedbør over deler av Norden. Prisene i Danmark har halvert seg fra tirsdag til fredag.)