Gå til sidens hovedinnhold

Nå betaler du null skatt ut året

Ut året, betaler du null og niks i hverken skatt eller avgift.

Fredag 15. juni har bedrifter og privatpersoner i Fastlands-Norge skapt 1.000 milliarder kroner i verdier. Det er det samme beløpet som vil bli innbetalt i skatter og avgifter i år. Internasjonalt kalles dette for skattefrihetsdagen.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- I dag har fellesskapet fått sitt. Fra i morgen og resten av året tjener privatpersoner og bedrifter til egen lomme, sier partner Bård Ivar Koppang i Advokatfirmaet PwC.

I revidert nasjonalbudsjett anslås verdiskapingen i Fastlands-Norge til å bli 2.184 milliarder kroner i 2012, mens den totale skatteinngangen anslås til 997 milliarder kroner når man ser bort fra oljeskatter. Dette utgjør 45,7 prosent av bruttonasjonalproduktet, og det er den andelen av årets 366 dager som opprinner 15. juni.

- Norske bedrifter og privatpersoner bruker 167 dager på å skape verdier tilsvarende fellesskapets samlede inntekter. Dette er et tall som har holdt seg stabilt de siste ti årene. Tar vi oljeinntekter og oljeskatter inn i bildet blir den tilsvarende datoen torsdag 7. juni, sier Koppang.

Svensker og dansker må jobbe lengre
PwC gjennomfører tilsvarende kalkulasjoner i de fleste av de 160 landene de er representert og benytter sammenfallende metode for beregningen. Da blir også tallene sammenlignbare. Basert på tall for tidligere år vet vi at både svenskene og danskene må jobbe enda noen dager til før de har finansiert fellesskapet i sine land: Danskene må jobbe til neste helg, svenskene noen dager ut i neste uke.

De skandinaviske landene er imidlertid de landene som har sin skattefrihetsdag lengst ut på sommeren. Amerikanske bedrifter og privatpersoner har sin skattefrihetsdag rundt 20. april, mens tilsvarende dato i Tyskland og Storbritannia er ved utløpet av mai.

- Skandinaviske land er forskjellige fra mange andre land, med flere goder som finansieres over statsbudsjettet som andre steder må kjøpes privat. I en global økonomi er det imidlertid viktig å overvåke og sammenligne utviklingen over tid, sier Koppang.

Effektivt norskt skattesystem
Trygde- og pensjonspremier på totalt 275 milliarder kroner utgjør den største andelen av skatt betalt av norske bedrifter og privatpersoner. Dette utgjør en fjerdedel av den totale skatteinngangen fra Fastlands-Norge. Skatt på inntekt, formue og kapital følger deretter med 247 milliarder kroner, etterfulgt av momsinnbetalinger med 223 milliarder kroner.

- Vi skal huske på at arbeidet som privatpersoner og bedrifter har med å betale skatter og avgifter også er en kostnad. Den gode nyheten er at Norge ligger svært godt an sammenlignet med våre handelspartnere. Globale sammenligninger gjort av PwC viser at vårt skatte- og avgiftssystem er effektivt og at det i forhold til de fleste andre land er mindre tidkrevende å rapportere og innbetale det man skylder fellesskapet, sier Koppang.

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer