Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det slutt på roen i lånemarkedet, varsler Norges Bank.

Nå øker både renta, etterspørselen og konkurransen om kundene.

I dag offentliggjorde Norges Bank Utlånsundersøkelsen, som omhandler en rekke faktorer som påvirker utlån- og boligmarkedet.

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var uendret i første kvartal, og omtrent som forventet i forrige kvartal.

Les også

Økonomiekspert: Ikke godta renten du får fra storbanken

Men varierende svar antyder økt konkurranse mellom bankene, melder Norges Bank, som venter den samlede etterspørselen etter lån øker noe i 2. kvartal 2019, både samlet og for førstehjemslån. Også fastrentelån ventes å få økt etterspørsel.

Renta øker

Bankenes kredittpraksis overfor husholdningene var uendret i 1. kvartal, og det samme gjelder enkeltfaktorene som påvirker kredittpraksisen. Også lånebetingelsene var nærmest uendret.

Les også

Boliglån: Akademikere får superrente - sparer 250.000

Men dette tar slutt nå, i annet kvartal. Bankene venter at utlånsrentene vil øke, etter økningen i styringsrenten i mars.

Mange banker har varslet renteoppgang, men siden en renteendring må varsles 6 uker før den trer i kraft, blir ikke oppgangen merkbar før i annet kvartal. Dessuten er det varslet flere endringer av styringsrenten - den første kan komme allerede i juni, og det antas svært sannsynlig at det kommer en ny retneæøkning i september.

Norges bank forventer også økt konkurranse mellom bankene og økt etterpørsel fra lånekundene.

Les også

Nå kan det lønne seg å binde renta

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken