Nettleien er en av de to store kostnadene ved strømbruk, og det er det NVE som bestemmer hvor mye penger nettselskapene kan ta seg betalt.

Nå har NVE bestemt at nettselskapene får lov til å øke sine inntekter med 2,1 milliarder kroner mer neste år - en økning fra 17,2 til 19,3 milliarder kroner.

Les også: Ukjent strømeffekt gir dobbel smell for lommeboka

I prosent utgjør det en økning på hele 12,2 prosent.

NVE melder samtidig at de vil skru opp tillatte inntekter for 2021 på grunn av de høye prisene. Det vil kunne gi dobbel effekt, som vil fordele seg over flere år:

Dette tilsier at inntektsrammen for 2021 blir betydelig høyere enn 17,2 milliarder kroner, som tidligere varslet | NVE

- Det er spesielt to forhold som bidrar til at inntektsrammen øker fra 2021 til 2022: Økte kraftpriser til å dekke nettap og store investeringer i nettanlegg, sier fungerende direktør for reguleringsmyndigheten for energi, Tore Langset, i en melding.

- Jevnt over høyere nettpriser for alle

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Norges største nettselskap Elvia er klar på hva dette vil bety:

- Dette betyr jevnt over høyere nettpriser for alle nettselskapene, sier han til Nettavisen.

Hvor stor økning blir for hvert enkelt selskap vil variere:

- At nettleien kan bli 10 til 15 prosent dyrere, vil jeg ikke avvise, sier han.

Han forteller at selskapet nå sitter og finregner på dette, og at det er komplisert fordi noen av endringene skal fordeles på flere år.

Les også: Massivt regnvær har ligget over Norge - slik påvirker det strømprisen

- Normalt har vi et tap på strøm i nettet på 150 millioner kroner i året med normale strømpriser. Med de høye prisene har vi hatt et tap på nesten en milliard kroner, sier han.

Elvias kunder må i dag betale 46 øre per kWh i et såkalt energiledd. Det inkluderer avgifter, der elavgiften er den viktigste.

- Øker prisen 10-15 prosent på 46 øre, eller bare den delen som ikke er avgifter?

- Det blir en økning på hele energileddet på 46 øre, sier han.

Helt ny nettleie fra januar

Dermed er det klart at nettselskapene vil kunne skru opp nettleien betydelig, samtidig som de innfører den nye «effekttariffen» fra nyttår.

Les også: Ny nettleie i januar: - De som ikke har råd, får ekstraregningen

Nøyaktig hvordan systemet vil bli er fortsatt uklart, men poenget med det nye systemet er at nettleien din skal beregnes ut ifra den ene timen i måneden du bruker aller mest strøm.

Nettselskapene hevder at 90 prosent av kundene vil betale den samme nettleien med ny struktur, mens de siste 10 prosent får høyere eller lavere regning.

Dobbel smell: Forklarer økning med dyr strøm

Ifølge NVE er årsaken til at de øker nettleien flerdelt. Deler av det henger sammen med at nettselskapene må betale for strømmen som blir borte i nettet på vei ut til kundene:

- Det er et visst tap av strøm under transport i strømnettet. Dette kalles nettap. Differansen i mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert, må dekkes av nettselskapet. Nettselskapene kjøper denne strømmen i markedet, og kostnadene er dermed avhengig av kraftpris. Inntektsrammen skal dekke nettselskapenes kostnader ved nettap, melder NVE.

- Kraftprisen for 2022 har vi estimert til 424 kr/MWh. Til sammenligning brukte vi en kraftpris på rundt 120 kr/MWh i vedtak om inntektsramme for 2020, og til varsel om inntektsrammer for 2021 estimerte vi kraftprisen til 210 kr/MWh. Merk at kraftprisen for 2021 har vist seg å avvike betydelig fra dette estimatet. En oppdatert beregning viser at gjennomsnittlig kraftpris så langt i 2021 (for perioden januar-september) ligger på 509 kr/MWh. Dette tilsier at inntektsrammen for 2021 blir betydelig høyere enn 17,2 milliarder kroner, som tidligere varslet, melder NVE.

Les også: NVE ble tatt på senga av energikrisen - men nå er situasjonen i bedring

Eierne skal få tjene penger

I tillegg til økt tap i strømnettet, får selskapene mer penger til å vedlikeholde og oppgradere nettet:

- Den generelle trenden blant nettselskapene er at det årlig blir investert store beløper i å oppgradere, utvide og fornye strømnettet. Denne utviklingen har vært varslet av bransjen over lang tid. Inntektsrammen skal dekke kostnadene ved investeringer, som inkluderer avskrivninger og avkastning på investert kapital. Derfor er det også forventet at bransjens samlede inntektsramme stiger som følge av investeringer.

Som en del av dette arbeidet gir NVE tillatelse til økt utbytte til eiere:

- Nettselskapenes avkastning skal dekke egenkapitalavkastning til eierne, samtidig som den skal dekke gjeldskostnader. Nivået på referanseavkastningen avhenger derfor av blant annet inflasjon og det generelle rentenivået i landet. For 2022 er referanseavkastningen estimert til 5,53 %. Til sammenligning ble referanseavkastningen for 2020 5,15 %

Ifølge NVE er dette foreløpige beregninger. Endelige tall blir ikke fastslått før i februar.