Gå til sidens hovedinnhold

Nå er regjeringen lei: - Smugler fisk ut av landet i store mengder

Fiskeriministeren vil stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet.

- Det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder. De som gjør dette har ikke nødvendigvis vært gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier Harald T. Nesvik (Frp), fiskeri- og sjømatminister.

Mandag sender Nærings- og fiskeridepartementet et forslag til regelendringer i turistfiske på høring.

Håpet er at færre skal smugle fisk ut av landet og sløse med ressursene.

- Jeg har tro på en bærekraftig fremtid for fisketurisme som næring. Det betyr blant annet at vi må utnytte hele fisken. Det er dessverre altfor mange turistfiskere som kaster verdifullt råstoff. Vi foreslår derfor at det kun skal være lov å ta med hel fisk ut av landet. Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal kaste fullverdig mat, sier Nesvik.

Regjeringen ønsker at turistene som fisker tar bedre vare på hver enkel fisk og setter opplevelsen i sentrum fremfor å fiske mest mulig.

Les mer: Krise for rekefisker Oddvar (65) - frykter han må legge ned på grunn av nye regler

Les også: Fiskeriministeren snur: Nå kan rekefiskeren Oddvar (65) få fiske som før

Dette er forslagene regjeringen sender på høring:

1) Regjeringen foreslår at man kun skal få ta med seg fisk ut av landet som har blitt fisket hos en registrert turistfiskevirksomhet.

2) I stedet for å kun ta med seg en fiskefilet, slik som dagens regelverk tillater, foreslår regjeringen at man må ta med seg hele fisken - sløyd og uten hode. Dette for å forhindre sløsing av ressurser ved at det ikke blir kastet så mye i forbindelse med filetering.

3) Regjeringen vil gjøre plikten turistfiskevirksomhetene har til å informere om regelverket enda tydeligere, herunder kravet til fangstrapportering.

- Turistfisket har hatt vekst i flere år og bidrar til viktige arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Vi har allerede strammet inn regelverket, og i dag sender vi ytterligere forslag på høring som skal bidra til at turistfiskenæringa drives enda mer seriøst framover. Vi skal lytte til innspillene vi får, før vi treffer endelige vedtak om endringer, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Les også: Kiwi starter lotteri for kundene - kårer 2.700 vinnere hver uke

Les mer: Britiske eksperter advarer mot torsk fra Nordsjøen: - Bestanden er truet

Kommentarer til denne saken