Skattekortet for 2023 sendes ut i disse dager. På spørsmål om hva som er det viktigste folk må passe på ved neste års skattekort, svarer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand:

– Se om opplysningene i skattekortet stemmer! Det er ikke sikkert at det er helt oppdaterte tall for gjeld og gjeldsrenter. Dette er mest sannsynlig de postene som vil gi størst utslag for 2023.

– Se også over annen informasjon som bankinnskudd, formuesverdien på boligen, om du er registrert som fagforeningsmedlem, og få med utgifter til barnepass, eksemplifiserer hun.

Skatterådgiver Kjell Magne Ryland i Skattebetalerforeningen supplerer forbrukerøkonomen:

– Husk at du selv er ansvarlig for å passe på at det trekkes korrekt skatt. Alle bør sjekke skattekortet. Har du for eksempel kjøpt eller solgt bolig , og dermed har høyere eller lavere boliglån enn før, er det spesielt viktig å ta en titt.

Store rentefradrag

I disse tider med skyhøye strømpriser og høyere renter er det ekstra viktig å sjekke at du får riktige utbetalinger i måneden. Ettersom rentene øker fra i år til neste år, kan renteutgiftene gi store, økte skattefradrag fra 2022 til 2023.

En gjennomsnittlig boligrente i år vil ligge på ca. 2,8 prosent, med Norges Banks nye prognoser stiger gjennomsnittsrenten til 4,3 prosent i 2023, en økning på 1,5 prosentpoeng

– For et lån på 3 millioner utgjør det 825 kroner i mindre skatt i måneden, nesten 9900 kroner i året. Har du og partneren din 5 millioner i lån, snakker vi om 1373 i kroner måneden, bortimot 16.500 kroner i året i redusert skatt, sier Tvetenstrand.

De med formue må også passe på, Solberg-regjeringen økte for 2021 verdsettelsesrabatten for aksjer og aksjefond til 45 prosent, men for 2022 er den nede på 25 prosent. Neste år er rabatten bare 20 prosent, så her må du passe på for å unngå en smell i formuesskatten.

Urettferdig

For primærboligen er verdsettelsen på 25 prosent opp til 10 millioner kroner i boligverdi, 50 prosent for det overskytende beløpet. Denne satsen går opp til hele 70 prosent i 2023.

– Det vil ramme mange pensjonister med nedbetalte lån som bor i områder hvor boligprisene har økt mye og kan være urettferdig. Det rammer boligeiere med helt vanlige hus, dette er en storbyskatt, sier Tvetenstrand.

Regjeringen vedtok i høst å redusere fradragsmulighetene for BSU-ordningen fra 20 prosent i år til 10 prosent for 2023. Ordningen har vært populær for de under 34 år som sparer til egen bolig.

– Dette er utrolig trist, fordi BSU er en mulighet for å hjelpe mange med tiltenkt egenkapital og virkelig ideelt for førstegangskjøpere. Men BSU-ordningen er fremdeles den beste risikofrie sparingen, du kan spare opp til 27.500 kroner i år og få 2750 kroner i fradrag for 2023, sier Storebrands forbrukerøkonom.

Høyere aksjeskatter

Du må betale 22 prosent skatt på renteinntekter fra bankinnskudd. Men det er ikke løpende skatt på verdistigning på aksjer og aksjefond, derimot må du fra nå i 2022 og i 2023 ut med 37,84 prosent i skatt når du selger med gevinst.

Har du en aksjesparekonto, kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt, og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen.

– Du kan når som helst ta ut kostprisen din skattefritt for det innskutt beløpet. Tar du ut derimot ut mer enn kostprisen, blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag, sier Tvetenstrand.

Det blir en del tusen nye pensjonister hvert år. Tvetenstrand sier det er viktig for dem å sjekke skattekortet når de går av med pensjon.

Lavere skatt

– Sjekk at det står pensjonsinntekt på skattekortet, for mest sannsynlig får du litt lavere skatt. Pensjonister går såpass mye ned i inntekt at de ikke bør betale mer skatt enn de må, er rådet.

Mange setter pris på meldingen om våren om at de har fått igjen på skatten. En baksmell er desto mindre hyggelig. Men er det noe særlig vits i å få igjen penger?

– Nei, veldig mange opplever å få igjen på skatten som å vinne i Lotto. De setter virkelig pris på penger tilbake, og det er ingenting i veien med det. Men du får ikke så mye renter, og de ekstra hundrelappene eller tusenlappene i måneden underveis kan være greit å ha, sier Tvetenstrand.

Tabellkort

Arbeidsgiver trekker skatt etter enten en tabell (tabellkort) eller prosent (prosentkort). Et tabellkort er basert på forholdet mellom inntekt og fradrag. Jo høyere månedsinntekt du har, jo høyere blir skattetrekket.

Når skattekortene sendes ut i desember, vil de fleste med fast lønn få tabellkort. Men endrer du skattekortet ditt i februar eller senere, vil et tabellkort omgjøres til prosentkort.

– Da er det enda viktigere at du følger opp selv når du bytter jobb, blir permittert osv, fordi du må være enda nøyere selv med å oppdatere. Men uansett tabellkort eller prosentkort bør du gå inn og sjekke kortet når det skjer ting i livet som påvirker skatten din.

– Du slipper å få baksmell og sørger for at du betaler riktig skatt gjennom året, og at det ikke blir store utslag den ene eller den andre veien, sier Tvetenstrand. Du kan i teorien endre skattekortet så ofte du vil, men rådet er først og fremst når det skjer store endringer i livet.

Netto fradrag

Når tabellkortet fastsettes, tar Skatteetaten utgangspunkt i netto fradrag (kapitalinntekter, kapitalutgifter og lignende.) for året som gikk, ikke størrelsen på inntekten.

– Derfor bør du se ekstra nøye på oversikten over kapitalinntekter og fradrag skattemyndighetene tror du vil ha i året som kommer. Er det feil, må du korrigere summene og be om et nytt skattekort fra Skatteetaten, sier Ryland.

– Prosentkortet tar ikke høyde for endringer i forholdet mellom inntekt og fradrag slik som tabellkortet. Dersom du har høyere eller lavere inntekt eller større eller mindre fradrag enn det som er registrert, vil du risikere å betale enten for lite eller for mye skatt, fortsetter han.

Hvis beregningsgrunnlaget på skattekortet ditt er riktig, men du likevel ønsker å trekke mer skatt, trenger du ikke søke om nytt skattekort. .

Fortsatt muligheter

Det er kun et par uker igjen av året. Det begynner dermed å bli i seneste laget for å endre på skattekortet for desember.

– Er det grep man kan gjøre før nyttår for å redusere skatten for 2022?

– Er du ung og sparer til bolig, er 2022 det siste året du får 20 prosent fradrag for BSU-kvoten opp til 27.500 kroner. Sparer du til pensjon gjennom IPS, kan du få skatteutsettelse frem til utbetaling og spare inntil 15.000 kroner og få inntil 3300 kroner i skattefordel, svarer Tvetenstrand. Hun minner om at pengene du sparer her, låses til pensjon.

De som har tap på aksjer og aksjefond gjennom en vanlig verdipapirkonto, kan få 37,84 prosent fradrag for tapet.

– Og så kan du gi gaver til veldedige formål og få skattefradrag for opptil 25.000 kroner. Denne beløpsgrensen er riktig nok halvert fra i fjor, sier forbrukerøkonomen.

For hytteeiere som har dårlig råd og sliter med høye strømregninger, er det en skattefri utleiemulighet i romjulen.

– Ja, du kan leie ut hytta skattefritt for inntil 10.000 kroner. Du må ut med 22 prosent skatt for 85 prosent av det overskytende beløpet, sier Tvetenstrand.