SSB la frem tall for prisutviklingen på varer i Norge, den såkalte konsumprisindeksen.

På årsbasis steg prisene med 0,9 prosent fra februar 2019 til februar 2020. Kjerneinflasjonen (se nedenfor) steg med 0,5 prosent i februar og med 2,1 prosent på årsbasis.

I februar i fjor økte prisene med 0,8 prosent, men strømprisene falt ganske kraftig.

Les også: (+) Harald Magnus Andreassen om børskollapsen: - Gjør du dette, så tjener du penger

Fall

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver at tolvmånedersveksten på 0,9 prosent er den laveste målte årsveksten siden september 2012.

Nedgangen i februar var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på klær. Fra januar til februar 2020 falt prisene på klær med 2,3 prosent, mot en prisoppgang på 5,5 prosent tilsvarende periode i fjor.

Nedgangen kommer i kjølvannet en av tung periode i norsk varehandel, der store aktører som Gresvig går konkurs.

I januar økte prisstigningen på årsbasis 1,4 prosent til 1,8 prosent. Den såkalte kjerneinflasjonen, som er prisstigningen korrigert for avgiftsendringer og energipriser, steg med hele 2,9 prosent. Det er godt over det langsiktige målet til Norges Bank på 2,0 prosent, som kunne sette et rentekutt i fare.

Les også: Cicero etterlyste debatt i Nettavisen: Nektet selv å møte Klimarealistene hos Fredrik Solvang

Det går mot kutt

Men siden den gangen har coronaviruset herjet markedene. Med det kraftige oljeprisfallet i tillegg tyder nå mye på at Norges Bank neste torsdag setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Både DNB Markets og Nordea Markets ventet for øvrig at kjerneinflasjonen ville falle kraftig fra januar, til 2,1 prosent på årsbasis. Handelsbanken Capital Markets spådde en nedgang i februar 2,2 prosent.

Bankenes anslag er høyere enn Norges Banks egen prognose, som tilsa en underliggende prisvekst på 1,8 prosent i februar. Men coronaviruset og oljeprisfallet er viktigere enn prisstigningen for renten i dagens marked.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.

Saken oppdateres.