Strømbørsen Nordpool kunne onsdag melde om at det blir rekordhøye strømpriser på sørvest-landet for tredje dag på rad. Øst- og Vestlandet får årets høyeste strømpris.

Rett etterpå kom NVE med mer informasjon om tilstanden til landets vannmagasiner.

Historisk lite

I Sørvest-Norge (NO2) gikk mengden vann i magasinene ned i forrige uke. Området er Norges viktigste vannkraftområde, og har hatt historisk lite vann gjennom hele sommeren.

Også på Østlandet var det en nedgang i fyllingen, men magasinene her er mye mindre enn i sør.

På Vestlandet, som er det tredje prisområdet hvor Statnett har økt farenivået, er det en liten økning, men den bratte veksten i fyllingsgraden bremset opp. Det resulterte i at avstanden fra normalnivået er økt med rundt 350 GWh.

Samtidig er magasinene i Midt- og Nord-Norge brennfulle, og særlig i nord fyller det seg fortsatt opp. Dermed kunne NVE konstatere at det i Norge som helhet nå er litt mer vann i magasinene enn på samme tid i fjor.

Ifølge deres beregninger vil underskuddet i norske kraftmagasin neste uke øke fra 7,8 til 8,1 TWh.

– En liten økning i kraftproduksjonen

NVE sendte ut en pressemelding onsdag ettermiddag der de gir kraftprodusentene skryt for å ha holdt tilbake vann i sommer

– Tallene viser at nesten all vannkraft som er produsert i Sør-Norge de siste ukene, er vann det ikke er mulig å lagre. Det betyr at produsentene i sommer har fulgt oppfordringene fra myndighetene og spart på vannet der de kan, sier direktør i NVE, Inga Nordberg, i meldingen.

Men i forrige uke økte produksjonen i hele Sør-Norge, og NVE kan dermed fortelle at det ble netto eksport ut av Sør-Norge. I de to foregående ukene var det import til sør.

«For uka som gikk viser tallene at det var en liten økning i kraftproduksjonen. Rapporteringen tyder på at årsaken er høyere priser i Europa. I tillegg er det produksjon som er nødvendig for å oppfylle ulike konsesjonskrav og krav som er satt av hensyn til miljøet, som minstevannføring», melder NVE.

NVE-direktøren melder at de regner med å se mer variasjon i fyllingsgraden fremover:

– I tiden framover vil vi se at tallene fra kraftprodusentene varierer fra uke til uke. Det samme gjelder variasjon i magasinfylling. Det er helt naturlig i det norske kraftsystemet, der vi er avhengige av været. Men det er svært viktig at vi fortsetter den langsiktige trenden, og holder igjen vannet som kan brukes til å produsere strøm til våren, slik at det lagres i vannmagasinene, understreker Nordberg.

– Kraftproduksjonen økte i de tre sørlige prisområdene i forrige uke, men var fremdeles lavere enn tilsvarende uke de siste ti årene, sier Nordberg.

- Situasjonen sør i Norge kan fortsatt bli krevende

NVE er klare på at mye er usikkert fremover:

– Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende, melder NVE.

– Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake på vannet vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.