Kraftig vind langs store deler av norskekysten på torsdag, samt flere land med store vindkraftverk, sørger for en liten pustepause i ekstremprisene på strøm.

Les også: Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med dyre strømregninger

Vinden ser ut til å treffe store deler av den kystnære vindkraften.

Sammen med vinden kommer det også nedbør som treffer store deler av Vestlandet.

Normale priser deler av dagen

Strømbørsen Nordpool melder at gjennomsnittlig strømpris i Europa synker litt fra onsdagens nivå, noe som er vesentlig lavere enn ekstremnivåene tidligere i uka.

Spesielt midt på dagen kommer kraftig vind til å presse prisene i Danmark, Tyskland og Sverige ned på det som vi i ville kalt normale nivåer - og i Sør-Sverige ned mot prisene nord i Norge.

Fortsatt dyrt i Sør-Norge

Men i Sør-Norge fortsetter prisene å være vesentlig høyere enn i landene rundt oss. Snittprisen blir dobbelt så høy som i Sør-Sverige, og 50 prosent høyere enn i Sverige.

Årsaken til at Sør-Norge fortsatt har de høye prisene er at vannkraftprodusentene nå holder tilbake produksjon på grunn av den lave vannstanden i magasinene. Disse er på et historisk lavt nivå, og det at man produserer mindre nå, bet betyr at de får en større reserve til vinteren.

I Midt- og Nord-Norge fortsetter derimot de svært lave strømprisene.

Eksporten til England og Nederland fortsetter også, hvor det er enda høyere priser.

Les også: Strømprisen stuper på onsdag - men Sør-Norge får blant Europas høyeste priser