Gå til sidens hovedinnhold

Nå får du kjeft - igjen

Lærte du ingenting av finanskrisen?

Onsdag er det nytt rentemøte i Norges bank. Analytikere Nettavisen har snakket med tirsdag tror styringsrenten holdes uendret og at første rentehopp kommer i oktober. De er også enig om en annen ting.

Kl 14: Få rentedommen på sms

Spekulative boliglånskunder
- Jeg blir ikke veldig overrasket om Gjedrem også denne gangen karakteriserer norske boliglånskunder med flytende rente som spekulative. Dette er noe han har gjentatt med jevne mellomrom de siste to årene, sier porteføljeforvalter Roar Tveit i Holberg Fondene.

Les også Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrums kommentar:Ikke høyere rente nå

Gjedrem har i flere foredrag og intervjuer gjort det klart at andelen norske boliglånskunder som binder renten er altfor lav. Han mener det ville vært best både for forbrukerne selv og for norsk økonomi om flere lånekunder forsikret seg mot rentenivåer som de kan få problemer med å takle (les mer nederst i saken).

Rentehopp, men ikke i morgen
Tveit tror ikke styringsrenten heves i morgen.

- Markedet har allerede tatt høyde for at renta styringsrenten skal opp. Det ser gjennom pengemarkedsrenten som har steget. Sett i lys av dette behøver ikke Gjedrem å heve rente. Men det er liten tvil om at renten skal opp senere. Det ser vi på makrotallene for norsk økonomi. Norge er nesten upåvirket av finanskrisen. Det private konsum er på vei opp, arbeidsledigheten er på vei ned. Ting som taler mot renteøkning er hensynet til kronekursen, enkelte bedrifters problemer med kapitaltilgang og lav rente internasjonalt, sier Tveit.

Vil oppfordre til å binde renta
Seniorøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities tror også Gjedrem vil gjenta sin oppfordring til nordmenn om å binde boliglånsrenta.

- Han har lenge tilkjennegitt at han ønsker at flere binder rente og jeg tror ikke han har endret syn på dette, sier Wilhelmsen.

30 prosents sjanse
Sannsynligheten for et rentehopp onsdag estimerer seniorøkonomen til 25 til 30 prosent.

- Jeg tror Norges Bank har vurdert å heve renta allerede nå, men Gjedrem vil trolig vente på ny statistikk fram til neste rentemøte før hoppet kommer. Blant annet får sentralbanken snart ny og verdifull informasjon fra bankens regionale nettverk. Denne informasjonen vil høyst sannsynlig bekrefte at norsk økonomi går bedre enn det Norges Bank la til grunn i juni. Det er derfor svært sannsynlig at rentehoppet kommer, men at det kommer i oktober, sier Wilhelmsen.

Nærsynt og spekulative
Ifølge Norges Banks egne tall foretrekker 94 prosent av norske boliglånskunder flytende rente.

I løpet av de siste seks månedene har sentralbanksjef Gjedrem og visesentralbanksjef Qvigstad karakterisert disse som spekulative og nærsynte.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få bekreftet om Gjedrems tale i morgen vil inneholde ordene «Nærsynte», «Spekulative» og «Boliglånskunder».

Kommentarer til denne saken