Eiendom Norge kommer torsdag med sine boligtall for januar, men vi fikk tirsdag en forsmak på hva vi kan vente oss. Prisene på brukte Obos-leiligheter i Oslo steg med hele 6,9 prosent fra desember til januar og med nesten like mye på landsbasis. I snitt har Obos-prisene i januar i perioden 2004-2021 økt med 3,5 prosent.

– Boligprisene pleier å stige i januar, men dette var overraskende mye, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding. Sjeføkonomen mener det er bekymringsfullt med en så sterk prisvekst, særlig for de som skal inn i boligmarkedet for første gang.

Men de månedlige Obos-svingningene må tolkes med varsomhet og er sjelden dekkende for tallene til Eiendom Norge. Men DNB Eiendoms tall viser et skifte, landets største boligmegler tror på en boligprisvekst opp mot 4 prosent for januar. Prisveksten i Oslo-området ventes å ligge litt lavere på ca. 3 prosent.

Les også: Ferske tall: - Egen bolig har aldri vært dyrere

Ny lov

En lovendring som trådte i kraft fra årsskiftet, kan forklare mye av den kraftige oppgangen.

- Endring i loven som regulerer omsetning mellom privatpersoner, avhendingsloven, har ført til en veldig spesiell inngang på året.

- Det har vært mangel på takstpersoner samt mer kompliserte dokumenter i forbindelse med takster og forsikringer. Det har nok forsinket enkelte kunders eiendomssalg nå i innkjøringsfasen av den nye loven, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom i en pressemelding.

Buraas mener den nye loven er den viktigste årsaken til at det er blitt lagt ut lite boliger etter nyttår. Salgsvolumet for januar ligger ifølge DNB omtrent 25 prosent lavere enn det som er normalt.

Les også: Raser over nye priser for boligsalg på Finn.no: - Forbrukerne er fratatt ethvert valg

Markant skjevhet

- Det vi ser nå, er en markant skjevhet i tilbud og etterspørsel, og det har bidratt til å presse opp prisene etter en lengre periode med nedgang. I januar har vi mange eksempler på budkriger som har presset prisene langt over prisantydning, sier Buraas.

Januar er en måned der boligprisene nesten alltid går opp og en av årets sterkeste måneder. I januar i fjor steg boligprisene med 3,2 prosent, i 2020 med 3,3 prosent. Ifølge DNB er det normalt at prisene i Oslo stiger med 2,5 prosent i årets første måned.

Og etter en lang periode med sesongjustert nedgang i boligprisene, tror DNB altså på et skifte.

- Men fordi antall salg er lavere denne måneden, er tallene litt usikre. Enkeltsalg kan gi utslag i statistikken, noe vi tror kan hatt en effekt på de overraskende sterke Obos-tallene, sier Buraas.

Les også: Ferske tall: Gigantisk pengesmell for de som vil pusse opp

Selgers marked

Men usikkerhet til tross, det er helt klart «selgers marked», og det er ifølge DNB liten tvil om at kjøperne er der.

- Det er mange på visning, og vi ser også at det er mange kjøpere i DNBs eget boligkjøperregister. For første gang passerte vi 100.000 interessenter. Registeret ble opprettet i 2014 og viser aktive søkere på boligjakt. Dette er vår beste indikator på hvor mange kunder som er midt i boligbytte, sier Buraas.

I 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, som var 3 prosent flere enn i 2020. Det ble lagt ut 105.068 boliger for salg, og det var 2,8 prosent flere enn i 2020.

- Det kunne vært solgt langt flere boliger i januar, men vi tror at utfordringene med ny lov er forbigående og at volumet vil ta seg opp utover vinteren, spår Buraas.

Mange renteøkninger

De forventede renteøkningene fra Norges Bank vil sannsynligvis dempe prisveksten. Hvis DNB Markets får rett, vil styringsrenten være oppe i 2 prosent sommeren 2023, i så fall det høyeste nivået siden 2011.

Meglerhuset spår fire renteøkninger i år på 0,25 prosentpoeng og to tilsvarende økninger i første halvår av 2023.

- Den faktiske og forventede renteoppgangen vil bidra til en fortsatt moderat boligprisutvikling i 2022. Vi anslår en månedlig oppgang på 0,2 prosent justert for sesongvariasjoner) gjennom hele 2022.

- Vi erkjenner at januarveksten kan ende opp litt høyere enn dette, ettersom overgangen til nytt takstsystem har bidratt til at det er få boliger ute i markedet for tiden. Det er i så fall snakk om en relativt kortvarig effekt, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i pressemeldingen.

Stavrum: Kjemper mot stivbeinte regler som nekter bankene å gi boliglån til unge

2,5 prosent

Handelsbanken Capital Markets ser for seg en sesongjustert vekst i januar på 0,3 prosent, det vil si en vekst som er litt sterkere enn vanlig for måneden. Bankens eksperter tror på en faktisk oppgang på om lag 2,5 prosent. Den såkalte sesongkomponenten er sterk.

Og Handelsbanken venter en boligprisvekst i år på 2,5 prosent, men da regnet som årsgjennomsnitt mot 2021. De videre renteøkningene fra Norges Bank vil isolert sett bidra til å presse boligprisene ned.

Faktisk indikerer tidligere beregninger at en renteøkning på 1 prosentpoeng senker boligprisene med mer enn 10 prosent. Men, en sterkere lønnsvekst trekker i motsatt retning igjen. Risikoen ligger ifølge Handelsbanken noe på nedsiden.