De kommende årene skal det gjøres store satsinger for å gjøre hovedstaden mer klima- og miljøvennlig. Nå er det bussene som står for tur.

I løpet av året vil det være 120 elbusser i drift i Oslo-trafikken. Prislappen blir godt over én milliard kroner.

– Oslo får Nordens største flåte av elektriske leddbusser. Elbusser er et godt bidrag til at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030, sa Oslo-byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg da de første bussene ble lansert.

Før sommeren skal det være 70 elbusser på plass om alt går som planlagt. Over sommeren kommer resten.

Ut med diesel

Ifølge Ruter er allerede trikk og t-bane utslippsnøytral. Det betyr at det er å erstatte dieselbussene som er neste steg.

– Det stemmer at Ruter vil ha totalt 120 elbusser i drift i 2019, sier Ruters kommunikasjonssjef Gro Feldberg Janborg til Nettavisen Økonomi.

Det inkluderer 115 elbusser og 5 hydrogenbusser. 109 nye skal innføres i løpet av året. De andre bussene har blitt brukt til testing.

Bussene skal både være klimavennlig, og bidra til å håndtere den sterke passasjerveksten i Oslo. I fjor var veksten i antall passasjerer på 4,2 prosent.

Elektrisk = Flere busser

Men det er ikke foreløpig særlig billig å drive elbuss. Elbussene krever nemlig en egen infrastruktur med hurtigladingssystemer. I tillegg trengs det flere elbusser, fordi bussene som er tilgjengelig i markedet har færre plasser enn dagens dieselbusser.

Ifølge Ruters egen rapport fra i fjor, vil det være nødvendig med 10 prosent flere busser dersom det brukes hurtiglading ved endeholdeplassen.

Det er fordi bussene må ut av drift i en kort periode for å lade. I mellomtiden må andre busser ta over.

Tidligere har Teknisk Ukeblad omtalt de første 70 elbussene som skal inn i Oslo-trafikken før sommeren. De har en samlet pris på 850 millioner kroner.

1,3 milliarder kroner

Med dette regnestykket, vil de nye elbussene få en prislapp 1,3 milliarder kroner. Hver buss vil koste omtrent 12 millioner kroner over en tiårsperiode. Det inkluderer både merarbeid og investeringer.

Selskapet understreker i en e-post til Nettavisen at det er usikkerhet knyttet til tallene, ettersom beregningene ligger frem i tid og inkluderer store investeringer.

– Regnestykket for hva elbussene koster er sammensatt. Investeringene i de 70 elbussene som gjøres nå dekker både innkjøp av elbusser og etablering av infrastruktur. I tillegg er merarbeid i forbindelse med drift av elbussene innberegnet, sier Ruters kommunikasjonssjef og legger til:

– Ettersom dette er første gang det opprettes infrastruktur med lang levetid, for relativt få busser per kontrakt, ligger kostnadene foreløpig relativt høyt per buss. Med denne tidlige innfasingen av elbusser kommer vi raskere i gang med reduksjon av utslipp for byen, sier Janborg til Nettavisen.

Vil du lese flere saker om offentlig pengebruk? Klikk her.

Ifølge Ruters sjef for Materiell og anlegg vil elbussene spare opp mot to millioner kroner per buss i reduserte drivstoffutgifter.

– I det totale regnestykket, vil elbussene få reduserte drivstoffkostnader på rundt to millioner kroner per buss sammenlignet med dieselbusser, over en driftslengde på åtte til ti år. Som skissert i Ruters utslippsfristrategi, forventer vi avtagende kostnader for hvert år, skriver han i et innlegg hos Nettavisen.

450 ekstra busser?

Kommentatoren Kjell-Magne Rystad har på sin side hevdet at innføringen av elbusser kan bety milliarder av kroner i nytt utstyr som er lite effektivt.

Han mener det trengs 1.450 elektriske busser for å erstatte 1.000 dieselbusser. Han hevder dermed, dog med stor usikkerhet, at det vil øke kostnadene til Ruter årlig fra 2,65 milliarder til 3,7 milliarder kroner.

– Det er en økning på hele 39 prosent. I dette regnestykket er det ikke tatt hensyn til at befolkningen og transportbehovet ventes å øke i årene fremover. Det vil kunne øke kostnaden med bussdrift ytterligere, skriver Rystad i et innlegg, før han stiller et retorisk spørsmål:

– Er du villig til å betale rundt 40 prosent ekstra for bussbilletten for at bussen skal bli elektrisk?

Etter bussene er blitt utslippfrie, er det neste målet å bli helt klimanøytrale.

«Klimanøytral»

Elbussene trenger naturlig nok elektrisitet, og den må komme fra en kilde. Nettavisen undersøkte hvor Ruter henter strømmen for elbussene. Selskapet oppgir til Nettavisen å kjøpe opprinnelsesgarantier for strømmen, slik at den skal komme fra fornybare ressurser.

Det er derimot ikke like enkelt som det høres ut.

– Fysisk kan man ikke skille på strømmen som produseres fra ulike kraftverk og følge den frem til forbruker, sier strømekspert Marius Holm Rennesund til Nettavisen.

Han er partner i selskapet Thema, som er eksperter på energisystemer.

– Opprinnelsesgarantier er derfor et finansielt produkt som sikrer at samme mengde fornybar energi som man konsumerer faktisk produseres og at ingen andre kan hevde at de bruker den samme fornybare energien, sier Rennesund.

Han legger til:

– Ruters måte å løse dette på er derfor fornuftig frem til vi har en dekarbonisert kraftsektor.

Mest lest om offentlig pengebruk