Ordningen med lønnsstøtte ble lagt fram i slutten av mai og anslås å koste om lag 4 milliarder kroner. Den trer i kraft onsdag 1. juli. Bedriftene kan få en støtte på inntil 15.000 kroner per måned per ansatt som hentes tilbake i jobb i juli og august.

Først i oktober kan bedriftene søke om å få støtten utbetalt. Det skjer på nettsiden lonnstilskudd.no , der det også ligger informasjon om ordningen.

Les også: Harvard-professor mener dette tankesettet vil redde deg i fremtiden: – Det er avgjørende at du adapterer det så snart du kan (+)

- Tilbake i jobb raskt

– Tilskuddet kan bidra til at arbeidsgivere som er usikre på fremtiden likevel tar permitterte tilbake. Det er viktig at vi nå får flere tilbake i jobb raskt og hindrer at arbeidsledigheten biter seg fast, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Blant kravene som stilles er at den ansatte må komme tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen og være i jobb for hele perioden det søkes støtte til. Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert 28. mai. Arbeidsgiveren kan ikke permittere eller si opp andre ansatte i «sammenlignbare stillinger» i sommermånedene.

Les også: Hurtigruten har hentet tilbake 400 ansatte

Bedriften må også ha hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent for å kvalifisere til støtte.

Forventer 20.000 oppsigelser

Ivar Horneland Kristiansen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, synes det er veldig bra at bedrifter nå kan få støtte til å ta tilbake permitterte ansatte..

- Det er veldig positivt. Dette vil kunne stimulere til at bedriftene tar tilbake ansatte, og det er viktig fordi det er høyst usikkert når man er tilbake til normalen for både kultur- og reiselivsbransjen, sier han til Nettavisen.

Likevel mener han at kompensasjonsordningen foreløpig er for dårlig.

- 15.000 kroner er mer enn null, og et steg i riktig retning. Men vi mener ordningen bør gjelde lenger enn juli-august. Så lenge myndighetenes smittevernstiltak gjelder i samfunnet, mener vi kompensasjonsordningen bør opprettholdes, sier han.

Selv om myndighetenes ordning forhåpentligvis vil bidra til at mange kommer tilbake i jobb i sommer, er det mange som mister jobben.

- I siste halvdel av juni var 127.000 organiserte arbeidstakere i Virke fortsatt permitterte. Av disse tror vi cirka 20.000 går fra å være permittert til å bli arbeidsledige innen utgangen av sommeren, sier han.

- Selv om samfunnet ser ganske normalt ut når man går ut i Oslos gater, er det ikke det, påpeker Horneland Kristiansen.

Regjeringen endrer i koronahjelpen til bedrifter

Samtidig justeres kompensasjonsordningen for bedrifter slik at flere bedrifter kan få støtte. Det kommer blant annet sesongbedrifter til gode.

Regjeringen forlenger støtteordningen til å gjelde ut august, samtidig som den gjør flere justeringer. Blant annet gjelder det kravet om at bedriften må ha betalt ut lønn til minst én ansatt i februar eller mars i år. Nå holder det at én ansatt har fått utbetalt lønn i bedriften i minst én kalendermåned mellom august i fjor og mars i år. Dermed kan bedrifter som har stengt om vinteren, også søke støtte.

Egenandelen blir tatt bort for månedene mai, juni, juli og august, opplyser Finansdepartementet. Den er allerede redusert fra 10.000 kroner i mars til 5.000 kroner i april.

Samtidig senker regjeringen det maksimale tilskuddet hver bedrift kan få, fra 80 millioner kroner i vårmånedene til 70 millioner kroner i juni og juli. I august blir maksbeløpet enda lavere: 50 millioner kroner. Også hvor stor andel av kostnadene bedriftene kan få dekket, går ned.

Liste over alle regelendringer som trer i kraft fra eller rundt 1. juli:

– Lønnsstøtteordningen for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

– Utvidet fradragsordning for investeringer i oppstartsselskaper

– Økt skattefordel for arbeidstakere som kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet

– Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

– Redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

– Forlenget kompensasjonsordning for bedrifter med omsetningsfall til og med 1. august

– Redusert engangsavgift på bruktimporterte biler eldre enn fem år

– Utvidelse av veibruksavgiften til å gjelde alt flytende biodrivstoff

– Fritak fra moms for dybdejournalistikken

– Fritak fra moms for ufortollede kjøretøy til diplomater (en ordning som har eksistert i praksis siden 1970-tallet)

– Fritak fra toll på kjøtt fra egen jakt, til eget bruk

– Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer

– Utsatt foreldelsesfrist for momskompensasjon

– Kutt i forsinkelsesrenten på forsinkede betalinger

– Bortfall av særregler der kraft til kryptovalutautvinning ble ilagt full elavgift

– Mindre endringer i oljefondets mandat

(©NTB)