Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du gjøre rentekuppet

Mens enkelte banker varsler høyere flytende rente - kutter flere banker fastrenten. Her er de 10 beste.

Mens enkelte banker (DnB Nor) har varslet høyere rente på flytende lån, har andre banker (Nordea) kuttet fastrenten. Det gjør at differansen mellom de beste fastrentelånenen og lån med flytende rente er lavere enn på lenge.

Som oversikten nederst i artikkelen viser er det nå mindre ett enn prosentpoeng differanse mellom de beste fastrentelånene over ti år sammenlignet med de beste standard boliglånene med flytende rente.

- Svært bra
Forbrukerøkonomene Silje Sandmæl i DnB Nor og Christine Warloe i Nordea mener mange bør benytte seg av det gunstige fastrentevinduet som har oppstått.

- Det er ingen tvil om at det fastrentenivået vi ser nå er svært bra, sier Warloe til NA24.

Warloe peker på at tre og fem-års fastrente nå kan tilbys til renter godt ned på firetallet.

- Dette er under det nivået Norges Bank har signalisert som normalrentenivå. Det lave nivået gjør gjør det også mindre risikabelt å måtte betale overkurs hvis lånet innfris før løpetiden, sier Warloe.

Det er også mindre fare for å sitte med en rente som ligger langt over den flytende - rett og slett fordi rentenivået allerede er veldig lavt.

Ikke for sent
Kollega Sandmæl i Dnb Nor mener fastrente nå er fristende.

- Fastrenten er fortsatt på et relativt lavt nivå historisk sett, så det er ikke for sent, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DnB NOR.

Hun peker på at fastrente som regel er et hett tema når den ligger lavere enn den flytende renten.

- Fordi fastrenten har steget mer enn den flytende renten de siste månedene og nå ligger litt over den flytende, frister det ikke like mye. Men til tross for dette er fastrenten fortsatt lav sett i et historisk perspektiv. De som har behov for forutsigbarhet, kan fortsatt binde renten på et relativt lavt nivå. Dette kan være aktuelt spesielt for unge førstegangskjøpere, sier Sandmæl.

Sandmæl anbefaler alle som vet det kan bli vanskelig å takle en renteoppgang på tre prosentpoeng eller mer å vurdere å binde renten nå.

- Høsten 2008 ville vi vært lykkelige over å ha en boliglånsrente på under 4,5 prosent, som er det nivået fastrenten ligger på nå. Men når den flytende renten er lavere enn fastrenten, som nå, vil de fleste vegre seg for å velge fastrente fordi det per i dag vil være dyrere. Om et år eller to kan dette imidlertid være snudd på hodet. Det er ikke usannsynlig at den flytende boliglånsrenten vil øke de neste par årene, sier Sandmæl.

Forikring mot svingninger og mot høy flytende rente
Gunstig fastrente eller ikke - Sandmæl og Warloe minner om at det er følgende spørsmål som bør avgjøre om du skal binde renten:

Tåler økonomien store svingninger i renten? Er jeg villig til å betale litt ekstra for å sikre meg mot høye renter?

- Svarer du nei på det første og ja på det andre skal du binde, sier Warloe.

Til hjelp for usikre lånekunder har Warloe laget følgende grunnleggende huskeregler:

Fordeler med fastrente:
Fastrente har en klar og tydelig fordel, nemlig forutsigbarhet. Du vet nøyaktig hva du skal betale hver måned.

Fordeler med flytende rente:
Flytende rente har vist seg å være det mest lønnsomme alternativet over tid.

Man har full fleksibilitet til å betale inn ekstra på lånet, kjøre avdragsfritt en periode, refinansiere og også skifte bank.

Under ett prosentpoeng forskjell
NA24 har innhentet de ti billigste boliglånene, både fast og flytende rente, fra Finansportalen torsdag 11 august. Utgangspunktet vårt har vært et boliglån på to millioner kroner med sikkerhet innen 70 prosent (banken finansierer 70 prosent av boligen) og 25 års nedbetaling. Vi har konsentrert oss om standardlån (førstehjemslån og rammelån er ikke inkludert). Vi har sett på fastrentelån med ti års rentebinding.

Som tallene viser er det hos de fleste bankene mindre enn ett prosentpoeng i differanse mellom flytende rente og fastrente over ti år.

Ett eksempel er Nordea: Her er den flytende effektive renten 3.51 prosent. Binder du det samme lånet i ti år tilbyr Nordea en effektiv rente på 4,50 prosent. Differansen på 0,99 prosentpoeng utgjør en differanse i månedlig terminbeløp på cirka 1000 kroner.

Hos Finansportalen kan du finne andre rentetilbud

Kommentarer til denne saken