Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan «grønn» aksje dobles igjen

Aksjen er kanskje den minst kjente - men aksjen er kanskje den med størst potensiale.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for investorer i Norden, har nå sett nærmere igjen på den kanskje minst kjente av de grønne aksjene på Oslo Børs. Det er kanskje den med størst potensiale på Oslo Børs i tiden fremover, og slik Aksjeanalyser.com også skrev om i sin analyse av aksjen den 20/08-2020.

Aksjeanalyser.com traff innertier med en tidligere analyse av denne 'grønne aksjen', Magnora (MGN), og aksjen doblet seg i rekordfart som Aksjeanalyser.com skrev om i sin analyse av aksjen den 20/08-2020.Nå har Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på denne 'grønne aksjen' og ser igjen en mulig dobling for aksjen gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

På eiersiden i selskapet er Christen Sveeas med sitt investeringsselskap Kistefos største eier med rundt 21 prosent.

Videre på selskapets aksjonærliste over de største aksjonærer i selskapet finner vi Simen Thorsen kjent fra Solon Eiendom, Nille-arvingene i familien Aarskog Pettersen, Andenæs-familien, Edvin Austbø og MP Pensjon (som forvalter pensjonene i Tine, Fjordland og Diplom-Is.

Aksjeanalyser.com har vært svært positiv til selskapet og aksjen Magnora (MGN) en god stund nå, og hadde for eksempel her den 20/08-2020 en positiv analyse av aksjen. Her skrev Aksjeanalyser.com blant annet følgende om aksjen:

"Den kanskje minst kjente 'grønne aksjen' på Oslo Børs, er kanskje den mest spennende i tiden fremover. Aksjen har potensiale for å dobles i rekordfart. Aksjeanalyser.com ser et potensiale for Magnora (MGN) opp mot NOK 18.00 – 24.00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt, og gjerne helt opp mot NOK 40.00 – 50.00 på 1-3 års sikt."

Den gang var Magnora (MGN) aksjen rundt NOK 12.00, mens den nå fredag endte i NOK 25.60. Så Aksjeanalyser.com traff innertier med sin analyse den gang av Magnora (MGN), og har i dag sett nærmere igjen på denne spennende og interessante aksjen og selskapet, Magnora (ticker på Oslo Børs: MGN).

Aksjeanalyser.com ser fortsatt en svært stor oppside for aksjen, og det er Aksjeanalyser.com ikke alene om å tro, og her litt informasjon rundt en analyse av Magnora (MGN) og levert av Fearnley Securities nå onsdag 09/12-2020:

9.12.2020, 07:51 TDN Finans
MGN: FEARNLEY SECURITIES TAR OPP DEKNING MED KJØP OG KURSMÅL 40

Oslo (TDN Direkt): Fearnley Securities tar opp dekning på Magnora med en kjøpsanbefaling, og et kursmål på 40 kroner pr aksje.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset tirsdag.

Fearnley trekker frem Magnoras strategiske fokus på tidlig-trinns fornybarprosjekter, og peker på at denne strategien har potensial til å levere kontantmultipler på over 15-gangeren. Dette sammen med selskapets kapitallette modell gjør at meglerhuset trekker frem Magnora som en klar kjøpskandidat.

Kilde: Infront TDN Direkt


Aksjeanalyser.com valgte i dag, fredag 11/12-2020 å ta inn igjen Magnora (MGN) i sin modellportefølje for Norge, og på bakgrunn av at Aksjeanalyser.com nå ser et videre stort potensiale for aksjen både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge er nå opp solide +75,75 prosent siden start av modellporteføljen den 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er opp langt mer beskjedne 5,15 prosent siden 20/08-2018.

Les også: "Røkke-aksjen er seksdoblet - og kan flerdobles igjen"Teknisk Analyse av Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN)

Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN), en av Aksjeanalyser.com sine favorittaksjer i lengre tid på Oslo Børs, viser en sterk utvikling innenfor både en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Aksjen utløser nå nye svært positive tekniske signaler når aksjen bryter over et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 24.00 - 25.00.

Det vil nå være god teknisk støtte for aksjen rundt NOK 24.00 - 25.00 ved eventuelle korreksjoner ned.

Det er nå begrenset med teknisk motstand for videre oppgang for Magnora-aksjen, og neste tekniske motstandsnivå for aksjen er nå opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt NOK 40.00 - 50.00 på gjerne så kort tid som bare de neste 3-6 måneder.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og langsiktige trenden for aksjen er positiv.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Magnora-aksjen, og som den har vært nå siden aksjen var rundt NOK 10.00 i juli 2020 (jf. diagram 'SignalListen').

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer alle videre oppgang for Magnora-aksjen i tiden fremover.

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Magnora (MGN) så gjentar i dag Aksjeanalyser.com sine tidligere positive analyser av aksjen, og med et kursmål for aksjen ved NOK 40.00 - 50.00 på 3-6 måneders sikt.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for Magnora (MGN) vil være om aksjen skulle bryte ned under 50-dagers glidende gjennomsnitt og under NOK 20.00-nivået.

Slik det samlede svært positive tekniske bildet for Magnora (MGN) er i dag så signaliseres altså videre oppgang for aksjen, og det både på kort og lang sikt.

Les også saken: «Aksjeanalyser.com starter i disse dager et samarbeid med den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), og NBX vil blant annet levere mange interessante artikler og saker rundt kryptovaluta mv. for Aksjeanalyser.com sine medlemmer og lesere i tiden fremover. Så vil Aksjeanalyser.com selv komme med mange analyser av kryptovaluta som bitcoin mv. videre fremover nå.»

Teknisk Analyse av Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN):