Gå til sidens hovedinnhold

Nå kommer feriepengene dine - og så mye vil du få

Nå er det tid for feriepenger, og alle som jobbet hundre prosent i hele 2019 kan vente seg minst 25 feriedager. Her får du en oversikt over hvilke regler som gjelder.

Feriepenger er opptjent i det foregående arbeidsåret. Har du opptjent rett til feriepenger, skal pengene utbetales i stedet for lønn i den perioden du tar ut ferie.

Feriepenger skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferie. Veronica Hermansen, rådgiver i Arbeidstilsynet, sier imidlertid til Nettavisen at det vil variere hvordan feriepengene utbetales.

- Hovedregelen etter ferieloven er at feriepenger skal utbetales når ferien faktisk avvikles og arbeidstaker vil naturlig nok ikke motta lønn for tiden de avvikler ferie, sier hun.

Kan nekte å avvikle ferie

Det mest vanlige, ifølge Arbeidstilsynet, er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel i mai eller juni - i forbindelse med hovedferien. Dette er uavhengig av når på året du tar ut ferien.

Feriepengene kan også utbetales sammen med lønn i juni, ifølge Hermansen, og da utbetales den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien.

Alle har nemlig rett på ferie selv om man ikke har jobbet året før så man har tjent seg opp feriepenger. Du kan likevel motsette deg å ta ut ferie om feriepengegrunnlaget ikke dekker bortfallet av lønn.

Les også: Flere måneders ventetid for reiserefusjoner - her er en snarvei (+)

Så mye får du i feriepenger

I all hovedsak har du rett på 25 virkedager i ferie hvert år, og lørdager regnes også som virkedag. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke, og arbeidstaker har dermed krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår, ifølge Arbeidstilsynet.

Noe annet kan imidlertid følge av tariffavtalen som gjelder for din arbeidsplass, eller det kan være avtalt andre betingelser i din individuelle arbeidsavtale, og da kan du ha krav på mer - for eksempel fem hele uker ferie.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, som er det du har opptjent året før. Utbetalinger for reiseutgifter, losji eller utbetaling av feriepenger i opptjeningsåret, skal imidlertid ikke inkluderes.

Både antall virkedager du kan få ferie og hvilken prosent du får av feriepengegrunnlaget, kan imidlertid endres til arbeidstakerens fordel gjennom egne avtaler, opplyser Hermansen i Arbeidstilsynet.

Noen har imidlertid krav på mer ferie.

- For arbeidstaker over 60 år skal det gis en ekstraferie på 6 virkedager, jamfør ferieloven paragraf 5 punkt 2. Antall feriedager utover dette vil i så fall følge av tariffavtale eller individuell avtale, sier Hermansen.

Hermansen forteller at arbeidstakere over 60 år som får en ekstra ferieuke, vil også ha rett til 2,3 prosent ekstra i feriepenger. Det skal kompensere lønnsbortfallet den ekstra ferien gir. Det vil si at du har rett på minimum 12,5 prosent av lønnen din om du har rett på en ekstra ferieuke.

Les også: Dette er dine rettigheter hvis arbeidsgiver går konkurs

Slik kan ferien fordeles

Alle har rett til å ta ut 18 dager ferie sammenhengende i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. Den resterende ferien på sju dager kan du kreve å få samlet senere.

- Tidspunkt for uttak av ferie skal drøftes i god tid, men det er likevel arbeidsgiver som til sist bestemmer når ferien skal avvikles innenfor oppgitte rammer, sier Hermansen.

Om du ikke jobber full stilling, bør du merke deg at ferie gis i virkedager - og ikke arbeidsdager. En ferieuke teller som seks virkedager uavhengig av hvor mange dager du etter din arbeidsavtale skulle arbeidet.

- Det innebærer at også dager du etter arbeidsplanen likevel har fri, vil telle med som feriedager etter ferieloven, forklarer Hermansen.

Hun forklarer hvorfor det er virkedager og ikke arbeidsdager ferien beregnes ut fra, og viser med et eksempel om du er ansatt i 20 prosent stilling og jobber kun på mandager.

- Hvis du skulle kunne kreve å ta ut ferie på mandager, når du kun jobber på mandager, ville du kunne tatt ut ferie i 25 uker, forklarer hun.

Feriepenger for permitterte

Under koronakrisen har mange blitt permitterte. Du har krav på feriepengene dine selv om du blir permittert, men likevel kan utbetalingen bli annerledes enn du er vant til - noe Nettavisen omtalte i april.

Du har nemlig ikke krav på å motta feriepenger i en periode hvor bedriften ikke avvikler ferie - for eksempel om du fortsatt er permittert i juni og mottar dagpenger da.

Arbeidsgiveren din kan imidlertid velge å betale ut feriepengene til alle ansatte samtidig - også de permitterte. I så fall må du sette av pengene til du tar ut ferie, uavhengig av om du tar ut ferie under permittering eller om permitteringsperioden er over når du skal ha ferie.

Går du på dagpenger, gjelder samme regler som for vanlige lønnsmottakere; du kan ikke motta dagpenger samtidig som du avvikler ferie.

- Dersom arbeidstaker avvikler ferie i permitteringsperioden, vil han ikke få dagpenger under ferien. Arbeidstaker må opplyse om ferie på meldekort til NAV i forbindelse med dagpengeutbetaling, skriver HR-firmaet Sticos i en artikkel om de nye permitteringsreglene.

Tar du ut ferie i permitteringsperioden, vil permitteringen forlenges med antall dager du har tatt ut ferie. Uansett hvordan du gjør det med ferieavvikling, er feriepengene opptjent lønn som du har krav på å få utbetalt.

Les også: Regjeringen står på sitt: De som går på dagpenger får ikke feriepenger neste år

Vil nekte bedrifter å røre ansattes feriepenger

Tirsdag ble det kjent at LO har sendt et lovforslag til regjeringen som skal sikre at folks feriepenger skal skilles fra bedriftenes økonomi. Det foreslås at det opprettes en særskilt bankkonto for feriepenger som det gjøres med skattetrekk, ifølge FriFagbevegelse.

– Dette er rett og slett tragisk for dem som venter på feriepenger for å bruke dem på ferie for seg og sine. Så har bedriften brukt pengene på driften i stedet, og de står på bar bakke, sier første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik til nettstedet.

I en undersøkelse besvart av 4.088 NHO-medlemsbidrifter svarer 11 prosent at de ikke kan overholde feriepengeforpliktelsen overfor de ansatte, mens ytterligere 13 prosent er usikre på om de kan betale feriepenger til sine ansatte i juni.

Også arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er avgjørende at pengene som arbeidstakere har tjent opp også kommer dem til gode.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Syk under ferien?

Hva skjer egentlig om du blir syk like før eller under ferieavviklingen din? For at du skal ha rett til å utsette feriedagene dine, og slippe å bruke de opp på å ligge syk, må du ha sykemelding.

- Dersom arbeidstaker blir 100 prosent sykemeldt før planlagt ferie starter, kan ferien utsettes til senere i ferieåret. Arbeidstakeren må selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt. Samtidig må du dokumentere sykdom med legeerklæring, senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet, forklarer Hermansen i Arbeidstilsynet.

Hun legger til at dersom du blir 100 prosent sykemeldt i løpet av ferien, kan det tilsvarende antall feriedager du er syk, utsettes til senere i ferieåret.

- Dette må også dokumenteres med legeerklæring og fremsettes til arbeidsgiver så snart som mulig, sier hun.

Les også: Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for hjemmekontor

Feriepengeordning i Norge

Ferieloven av april 1988 inneholder regler som sikrer at arbeidstakere har rett til ferie og feriepenger årlig, ifølge Store Norske Leksikon (SNL). Alle som utfører arbeid for andre har rett til ferie, og feriefritiden sier at man har 25 virkedager i året. 31 dager for de over 60 år.

Lørdager er, som nevnt tidligere, medregnet, men ikke søndager og lovbestemte helge- eller høytidsdager.

SNL skriver at retten til årlig ferie i Norge var allerede innført i enkelte yrker rundt år 1900, men kom etter hvert til alle yrker. I 1920 ble arbeidere i en rekke fag sikret ferie i 12 dager. Ferieloven av 1947 fikk stor betydning, da den ga rett til hele tre ukers ferie. I 1964 ble den utvidet til fire uker (24 virkedager), og i 1976 fikk arbeidere over 60 år innført rett til én ekstra ferieuke.

Kommentarer til denne saken