Det fremkommer av en pressemelding torsdag. Rentekomiteen i den europeiske sentralbanken (ESB) vil øke renten gradvis fremover, akkurat som i Norges Bank. Den første økningen kommer ifølge pressemeldingen i juli, den andre i september.

Den siste økningen er litt mer usikker og vil avhenge av utsiktene for inflasjonen fremover. Prisveksten i Europa er for tiden skyhøy, og renteøkninger skal bidra til å dempe denne.

Men utover september ser ESB for seg at styringsrenten skal tilbake til et passende nivå.

Les også: Uventet høy inflasjon i eurosonen

2 prosent

Det betyr også at prisstigningen - inflasjonen - skal ned mot 2 prosent, som er det samme målet som Norges Bank har. Prisutviklingen blir helt avgjørende for renteutviklingen fremover.

I mellomtiden holdes styringsrenten uendret, der innskuddsrenten er negativ med 0,50 prosent.

DNB trodde på morgenen at det ikke ble noen endringer i pengepolitikken nå, men at styringsrenten settes opp til 0 prosent i løpet av tredje kvartal. De europeiske rentene har i lang tid vært negative.

Markedet priser inn i overkant av 0,25 prosentpoeng renteøkning i juli og 0,50 prosentpoeng i september.

Det er ventet at Norges Bank setter opp renten ytterligere tre ganger i år og kanskje fire ganger neste år. Første økning kommer om to uker.