Etter at offentligheten tidligere i år ble kjent med omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten, har det ballet på seg. I etatene miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg har ansvar for er det nå avdekket mer enn 15.000 lovbrudd.

Følsomt innhold?

Revisjonsselskapet PwC er hyret inn for å granske lovbruddene. Rapporten fra PwC skulle vært fremlagt tidligere denne uken, men det er utsatt til neste uke, visstnok for at de involverte skal få mulighet til å komme med innsigelser. Rapporten har alt blitt utsatt også tidligere. Utsettelsene kan tyde på at her er innholdet svært følsomt.

Lan Marie Berg ser ikke ut til å ta dette veldig alvorlig. Hun har visst om bruddene lenge, men har latt være å informere bystyret skikkelig. Derfor vurderer opposisjonen mistillit.

18. oktober ble det kjent at Arbeidstilsynet nå vil granske hele Oslo kommune.

Det er bra. Hvordan det ser ut med etterlevelse av lover og regler i resten av kommunen vet vi ikke. Riktignok ser det ikke ut til at miljø- og samferdselsbyråden har prioritert overholdelse av lover og regler spesielt høyt, men det ville være pussig dersom det er bare på hennes ansvarsområde det er rot. De fleste ansatte i Oslo kommune jobber i etater underlagt andre byråder.

Hjelper ikke å si fra internt

Lovbruddene i Oslo kommune har kommet frem i lyset etter at ansatte har varslet. Innad i kommunen skjedde det ikke så mye. Det tok svært lang tid før bystyret og offentligheten fikk kjennskap til dette. Lan Marie Berg har ikke vært ivrig etter å rydde opp for å si det forsiktig.

Det første man oppdager når man jobber i en stor organisasjon er at lederne på toppen har svært mangelfullt utviklet hørsel. Sier man fra om noe, skjer det svært ofte ingenting. Klager og kritikk nedenfra liker ikke ledere å høre. Det blir sett på som forstyrrende mas.

Særlig hvis det blir sagt fra om noe som setter lederen i et dårlig lys, vil lederens forsvarsmekanismer svært fort slå inn. Problemet vil benektes eller bagatelliseres. Kan det ikke det, vil lederen svært ofte forsøke å legge skylden på noen andre, gjerne den som sier fra.

Tilbakemeldingen er direkte eller indirekte: - Hold kjeft og gjør jobben din!

Derfor er det vanskelig eller umulig å si fra om kritikkverdige forhold til nærmeste leder. Derfor er det etablert en varslerordning og lov som beskytter varslere.

Det skal være trygt å varsle, og represalier fra arbeidsgiver i etterkant er ulovlig. Det siste er det likevel vanskelig å gardere seg mot. Represalier skjer skjult. Den som varsler risikerer å gå glipp av lønnstillegg, forfremmelser og kan bli frosset ut. Å varsle kan koste mye for den enkelte.

Tips Arbeidstilsynet

Nå skal Arbeidstilsynet altså granske hele Oslo kommune. Hvordan tilsynet vil gripe dette an vet vi foreløpig lite om. Oslo kommune er stor med over 50.000 ansatte.

Arbeidstilsynet har derfor neppe kapasitet til å gå igjennom alt. Tilsynet må konsentrere seg om der det er noe som må rettes opp. Hvor det måtte være kan det nok være vanskelig for tilsynet å vite på forhånd.

De ansatte i Oslo kommune vet hvor skoen trykker og hvor det måtte være noe som trengs ryddes opp i. Når Arbeidstilsynet nå skal inn å granske, er dette derfor en svært god anledning for ansatte i kommunen til å tipse om hvor tilsynet bør granske ekstra nøye. For Arbeidstilsynet bør slike tips være nyttige for granskningen som skal gjøres.

Pressen virker best

Svært ofte er det først etter at en sak har blitt brettet ut i media at det virkelig skjer noe. Ingen liker å innrømme feil. Derfor blir gjerne kritikkverdige forhold dysset ned og skjult så lenge som mulig.

Noe av det ledere frykter mest er å havne i et grisete oppslag på forsiden av avisen. Det er belastende og kan være ødeleggende for lederens videre karriere. Ødeleggende for etaten eller bedriftens omdømme også. Ledere vil strekke seg svært langt for å unngå at pressen skriver negative saker. Store beløp brukes på medierådgivere for å prøve å redusere skaden, dersom etaten er i hardt vær.

At ansatte tipser pressen om kritikkverdige eller ulovlige forhold blir sett på som grovt illojalt hos alle arbeidsgivere, offentlige som private. Ansatte som snakker med pressen må derfor være svært forsiktige og passe på at ingen får vite om det. Der det stormer kan arbeidsgivere være villige til å gå svært langt for å prøve å finne ut hvem som har lekket. Å bruke arbeidsgivers telefon eller epost for å snakke med journalister er derfor ikke smart.

Byråd Lan Marie Berg innførte nylig en ny rutine der all kontakt ansatte måtte ha med pressen skal rapporteres direkte til henne. Uansett hvordan hun bortforklarer, er dette helt klart et tiltak som forsøker å hindre at offentligheten skal få kjennskap. Det er et overtramp mot de ansattes ytringsfrihet. Et forsøk på å hindre at mer kommer frem.

Men skal det skje noe, er tips til pressen det som fungerer best.

Hvor kan flere lovbrudd finnes?

De fleste ansatte i Oslo kommune har ikke Lan Marie Berg som øverste leder. De tyngste kommunale oppgavene er helse, omsorg og utdanning. I disse etatene er det svært mange ansatte.

Helse- og omsorg er preget av turnus, mange deltidsstillinger, mye sykefravær og omfattende vikarbruk. Mange har midlertidige stillinger. Dette er ansatte som er sårbare. Blir du oppfattet som en kranglevoren medarbeider, kan du svært lett skvises ut dersom du er vikar eller midlertidig ansatt. Vikarer og midlertidig ansatte sier derfor ofte ikke ifra om kritikkverdige forhold.

For sjefen gir midlertidig ansatte og vikarer mer makt. De kan lettere pålegges ugunstige arbeidstider og vet mindre om sine rettigheter. Å sy sammen turnuser er et krevende puslespill. Gjøres det feil blir det brudd på arbeidsmiljøloven. Budsjetter skal holdes og arbeidsgiver ønsker å unngå å betale overtidstillegg. Å skalte og valte med deltidsstillinger, vikarer og midlertidig ansatte kan virke fristende sett fra arbeidsgivers side. Samtidig gir dette stor risiko for lovbrudd.

Helse, omsorg og utdanning er tunge områder i kommunen Arbeidstilsynet nå må se på.

Blir spennende å se hva som kommer frem

Nettet snører seg nå rundt Lan Marie Berg. Den kommende rapporten fra PwC, Arbeidstilsynets granskning og mulig mistillit i bystyret blir ubehagelig. Pressens interesse kommer til å vedvare.

Også andre byråder kan ha grunn til å svette litt. Det vil være overraskende om det kun er i etatene underlagt Bergs ansvar at ikke alt er på stell.

Det øverste ansvaret ligger hos byrådsleder Raymond Johansen. Han er opptatt av ordnede forhold i arbeidslivet og har solgt den såkalte Oslo-modellen land og strand rundt.

Granskningene vil vise om Raymond har klart å feie for egen dør. Ansatte i kommunen har nå en svært god anledning til å få sagt fra om det er tilfelle.