Oslo og Viken har vært sentrum for pandemien fra første stund, men det er ikke her smitten nå øker når FHI igjen legger frem statistikk som viser et oppsving i smittetallene.

- Så langt er det meldt 3112 tilfeller av covid-19 i uke 20, en oppgang på 22% fra uke 19, skriver FHI i sin ukesrapport.

Over de siste fem ukene er smittetallene på landsbasis jevn.

- Det har, med unntak av i uke 18, vært en nedgang i meldte tilfeller fra uke 11 fram til sist uke. Antall personer testet (136 530) i uke 20 økte med 18 % sammenlignet med uke 19 og andel positive blant de testede har vært relativt stabilt siste fire uker (2,2 % i uke 19 og 2,3% i uke 20).

R-tallet beregnes til å være 1,0.

Eksplosjon enkelte steder

Den generelle smitten i landet ser ut til å være på nedadgående trend, men det er noen steder som virkelig trekker smittestatistikken i negativ retning.

- Forekomsten er lav i de fleste kommuner i landet. Mens nedgangen fortsetter i Oslo og Viken, opplever enkelte kommuner utbrudd blant ungdom og unge voksne. Vi forventer at dette vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker. Det er fortsatt viktig å få slike utbrudd under kontroll raskt, melder FHI.

Tre fylker hadde den verste smitteuken så langt i pandemien:

  • I Finnmark mer enn syvdoblet smittetallene seg fra en uke til en annen, hovedsakelig på grunn av utbruddet i Hammerfest
  • Også helt i motsatt ende av landet, ble det satt ny smitterekord med 389 tilfeller i Agder.
  • Innlandet satt også ny rekord med 325 tilfeller

Les også: Nå øker smitten igjen - flere fylker har hatt den verste uken i pandemien

Trøndelag hadde også en kraftig oppsving, etter å ha ligget på svært lave nivåer siden januar.

De store fylkene har derimot positive tall: Oslo hadde den nest beste uken siden midten av oktober. Viken og Vestland har også piler som peker i riktig retning

Vestfold og Telemark ser også ut til å ha utbruddet i Grenlandsregionen under kontroll, og kan se at tallene synker for andre uke på rad.

Stabile sykehustall - kraftig nedgang i døde

Mens smittetallene øker noe, er pågangen på sykehusene ganske stabil.

- Det er foreløpig rapportert om 61 nye innleggelser i sykehus i uke 20, etter 66 i uke 19 og 70 i uke 18. I Oslo var det en nedgang i antall nye innleggelser, mens i Viken har antallet vært stabilt de siste tre ukene. I Vestfold og Telemark var det en tydelig økning i antall nye innleggelser. På nasjonalt nivå var det en svak økning i antall nye innleggelser i aldersgruppen 40–49 år i uke 20, mens det i aldersgruppene 50–69 år var en svak nedgang. Det er foreløpig rapportert om 14 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 20, etter 12 i uke 19.

- Det har vært en nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 23 dødsfall. Det er foreløpig registrert 1 dødsfall i uke 20, etter 5 i uke 19.

Les også: Ingen kommuner må gi fra seg mer enn 35 prosent av vaksinedoser – 24 kommuner får færre ekstradoser