Fra torsdag 9. juli stenges flere hovedveier inn til Oslo for rushtrafikk mellom syv og ni om morgenen, og mellom tre og seks på ettermiddagen.

- For å bedre fremkommeligheten for bussene har jeg bedt Bymiljøetaten om å skilte gjennomkjøring forbudt i rushtid i Bygdøy allé. Løkkeveien holdes stengt inntil videre og sykkelfeltene i Bygdøy allé opprettholdes, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad i en pressemelding.

Det hører med til historien at trafikken i Bygdøy allé allerede ble strupet, da kollektivfeltet ble fjernet til fordel for et sykkelfelt. Dette skjedde til tross for at det bare er noen få hundre meter til den brede sykkelveien som går langs Frognerkilen og inn til Aker Brygge og Oslo sentrum.

Kritikerne mener at det må være lettere å flytte syklistene til nabogatene enn å stenge de sterkt trafikkerte hovedveiene for rushtrafikk, men det handler om en politisk prioritering.

Den grønne byråden har fått det rødgrønne byrådet og byrådsleder Raymond Johansen med på et tiltak som kommer til å vekke forbannelse - nøyaktig slik det skjedde på østkanten, da samme byråd ville rushtidstenge Kongsveien for folk fra Ekeberg og Nordstrand.

Den gang måtte den ivrige antibilisten vike etter massiv motstand på Facebook og forbannelse fra Arbeiderparti-politikere som ikke hadde hørt om MDGs planlagte stengning: - Dette kom brått på oss. Vi var ikke klar over det, sa leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen.

Og det dempet ikke konflikten at MDGs lokalpolitikere karakteriserte stengningen som «kjempegøy» og et tiltak for «å redde verden».

Mens det er stille på østfronten (stengningen er utsatt inntil videre) går MDG-byråden til offensiv på vestfronten. Pressemeldingen varsler rushtidstengninger, forbud mot gjennomkjøring og forbud mot å svinge. Det er illustrerende for synet på bilistene at flere av gatene er stengt «for å unngå snikkjøring», som det heter i pressemeldingen fra Oslo kommune.

Folk som forsøker å finne en løsning ved å kjøre gjennom andre gater, er altså snikkjørere.

Dette gjelder også folk som tilhører en risikogruppe eller har pålegg fra arbeidsgiver om å unngå rushet i kollektivtransporten - i en tid hvor frykt for korona og covid-19 gjør at bussene bare får fylle halvparten av plassene, og mange opplever at «fulle» busser kjører forbi dem.

- Vi anbefaler de som må kjøre om å sette seg godt inn i nytt kjøremønster før de setter seg i bilen. For de som kan tilpasse tidspunkt anbefaler vi kjøring utenom rushtid. Ellers oppfordrer vi til å gå, sykle eller benytte kollektivtilbudet om det er mulig, sier mobilitetsdirektør Rune Gjøs i Oslo kommune.

For som det også heter: Ruter kjører alle avganger, men med redusert passasjerkapasitet av smittevernhensyn. Ikke reise med mindre du må.

Her kan du lese mer: Ruters reiseråd

Akkurat nå er Mosseveien delvis stengt på grunn av vedlikehold, bare ett løp av Vålerengatunnelen er åpen, Løkkeveien er stengt, den nye paradegaten Dronning Eufemias gate er delvis stengt for bilister og nå skal Drammensveien og Bygdøy allé stenges i rushtrafikken. Effekten er at man faktisk klarer å lage kork i en periode med ferie og der stadig flere biler er utslippsfrie.

Rådene om å sykle er sikkert fine, men de virker nok mest provoserende for de omlag 140.000 pendlerne som må inn til Oslo daglig fra nabokommuner som Bærum, Asker, Lillestrøm og Ski.

Noen vil sikkert finne det litt pussig at Oslo har en mobilitetsdirektør når kommunen samtidig har en byråd som bekjemper mobilitet. Det er nesten en prestasjon å klare å skape bilkøer i en tid hvor mange har hjemmekontor, mens andre er på ferie.

Flere av de som må inn til Oslo har mange mils reisevei og dårlig kollektivtilbud. Noen trenger bil i jobben, eller for å få hverdagen til å gå opp. Disse blir sjeldent spurt om hva de mener om de stadige stengslene som mer eller mindre umotivert dukker opp i Oslo - og som rammer uansett om man må bruke bil, eller kjører en bil som ikke slipper ut klimagasser.

Foreldre- og beboergruppen mot stengning av Kongsveien har for øyeblikket 4.000 medlemmer. Der har man en viss sympati for pendlerne på den andre siden av byen: «Midlertidig skiltvedtak over hele byen. Dette var IKKE en løsning flertallet av Oslos innbyggere stemte for i 2019», skriver administrator og kulturkjendis Per-Olav Sørensen i en Facebook-oppdatering.

Han har et poeng. Bare en av ti stemmeberettigede valgte MDG, som fikk 55.000 stemmer - mens Folkeaksjonen mot bompenger fikk 21.000. De aller fleste velgerne stemte altså på de mindre polariserte partiene i synet på privatbilisme.

Men MDG har kjørt hardt og fått store gjennomslag i det rødgrønne byrådet for å stenge sentrum for parkering, sette opp provisoriske utemøbler og nå altså stenge hovedveier inn til jobb. Snart er sommeren over og pendlingen tar seg opp. Det blir spennende å se hvor neste veisperring kommer.

PS! Hva mener du? Er det fornuftig å stenge hovedveiene inn til Oslo i rushet? Skriv et leserbrev!