Dagens tall fra kraftbørsen Nord Pool viser at den gjennomsnittlige kraftprisen onsdag i de største sørnorske byene vil ligge på 1,67 kroner per kilowattime (kWh). Det er opp fra 1,47 kroner i dag.

Med en moms på 25 prosent og et fast tillegg på 60 øre snakker vi om en totalpris på ca. 2,70 kroner. I tillegg kommer påslaget ut mot forbrukerne og eventuelle andre avgifter.

Prisen vil være på sitt høyeste mellom klokken 12 og 13. Da koster en kilowattime rundt 2 kroner uten avgifter, mot 1,55 kroner tirsdag.

Stavrum: Høye strømpriser er en politisk bestemt ekstraskatt som plyndrer vanlige folk

To verdener

Som vanlig er det store forskjeller mellom sør og nord. I byer som Molde og Tromsø vil gjennomsnittsprisen før avgifter onsdag ligge på rundt 68 øre for en kilowattime, før avgiftene. Maksprisen er oppe i 1,11 kroner. De tilsvarende prisene tirsdag var henholdsvis 60 øre og 93 øre.

Strømprisene har til tross for onsdagens oppgang falt markert siden toppen ble nådd 21. desember. Da lå kraftprisen i øst, sør og vest på bortimot 3,90 kroner for 1 kilowattime. Kraftprisen var 1. juledag nede i ca. 2 kroner per kWh.

Prisene på Nord Pool er altså engrosprisen, hva de ulike strømleverandørene må ut med og før moms og nettleie. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark slipper å betale moms på strøm.

Mens 2021 er preget av rekordhøye strømpriser, var prisene i 2020 rekordlave. 1 kWt kostet 29. desember i fjor 21,78 øre i byer som Oslo og Bergen. 25 prosent moms av det er lave 5,45 øre. Selv med avgifter snakker vi om en totalpris for ett år siden under 1 krone per kWt.

Gjennomsnittsprisen for alle landene i Norden kalles systempris. Systemprisen onsdag ventes å ligge på 160 euro for en megawattime, som med dagens valutakurs tilsvarer 1,60 kroner for en kilowattime. Tirsdag er denne systemprisen på 1,24 kroner.

Les også: Fastprisavtale på strøm? Dette er ekspertenes anbefalinger

Ikke det samme

En kilowattime er for øvrig energimengden som tilsvarer et effektforbruk på en kilowatt i løpet av én time. Men, en kilowattime er ikke det samme som en klokketime. Hvor lang tid du bruker på å forbruke en 1 kWh, kommer an på hvor mye strøm du bruker.

Har du en lyspære som trekker 100 watt, vil den bruke 10 timer på å forbruke 1 kWh (100W x 10). En komfyr som trekker 2000 watt vil bruke en halvtime på å bruke 1kWh (2000W x 0,5). Et typisk strømforbruk gjennom døgnet om vinteren kan ifølge Fjordkraft være 3,5 kWh i timen.

Strømprisene i Norge bestemmes i det nordiske/nordeuropeiske kraftmarkedet (Nord Pool). Her kjøpes og selges strøm i samarbeid med Danmark, Sverige og Finland. I tillegg er noe av strømproduksjonen knyttet med land som Tyskland, Frankrike og Polen.