SSB la torsdag frem nye tall som viser at nordmenn for andre måned på rad nå tar mer penger ut av sine bankkontoer, enn de setter inn.

Ifølge SSB er det nå 1,5 prosent mindre penger på nordmenns bankkontoer enn for et år siden.

Sparer litt på andre måter

Til tross for dette, mener SSB at nordmenn som en helhet likevel sparer litt penger. Årsaken er at det fortsatt settes mer penger inn i mer langsiktige investeringer, som fond og innskudd med bindingstid.

Samlet er det likevel historisk dårlige tall. SSB viser at det ikke har vært en dårligere utvikling i nyere tid i løpet av de 14 årene de har statistikk for utviklingen.

– Generelt høyere priser og høyere rentekostnader er noen av årsakene til at husholdningene ikke øker innskuddene like mye som i tidligere år, sier seniorrådgiver Even Oppedal i SSB i en melding.

- Pengene strekker ikke til lenger til

Sjefstrateg Anders Johansen i Dansk Bank forteller at de har sett denne utviklingen en periode.

- Folk bygget seg opp litt ekstra på konto under korona, og det ekstra på konto er nå i ferd med å bli spist opp. Inflasjonen er høy, og de pengene man før var vant til at holdt til kjøp av en viss mengde varer og tjenster, er ikke i nærheten av å strekke til lenger, sier han til Nettavisen.

Det at det tas penger ut av kontoer, men likevel spares noe, tror han kan henge sammen med hvem som rammes hardest:

- De som hadde best råd og sparte mye, sparer nå kanskje litt mindre, og putter det i fond. De som har dårligst råd tærer på sparekontoen. Det er dette som er grunnen til at sentralbanken forsøker å begrense inflasjonen, fordi det rammer skjevt, sier han.

Les også: Vi bruker like mye penger som før - får mindre igjen