Øyvind Eidem bor i Bjerke bydel, nær Bjerkebanen, nord for Økern. I denne bydelen ble beboerparkering innført i slutten av september.

I likhet med mange andre i området, bor Eidem i en blokk, i et område som ellers er preget av mye småhusbebyggelse. Det er svært få parkeringsplasser tilhørende selve blokka. Øyvind Eidem har derfor pleid å parkere enten langs Økernveien, rett utenfor, eller i en av smågatene rett ved boligen.

Strøket har hatt mye såkalt fremmedparkering, at biler tilhørende andre enn beboerne parkerer der på dagtid, så da Eidem hørte at det skulle innføres beboerparkering, så han fram til det og var klar til å søke om plass. Så viste det seg at det ikke var mulig.

- Over natta ble vi fratatt muligheten til å parkere i nabolaget. Plutselig bor jeg på en øy omgitt av beboerparkeringsplasser.

Ifølge Eidem er fremmedparkeringen er hovedsakelig et problem for de få plassene som er igjen som ikke er omfattet av beboerparkeringen.

- Det var ikke noe problem før, da det alltid var ledig i området nedenfor blokka som nå har fått beboerparkering.

Eidem mener at beboerparkering har lite for seg i et område som ikke har hatt parkeringsproblemer, til forskjell fra indre by.

Les også: Skal sikre parkering - har fjernet over tusen parkeringsplasser

Parkerer en kilometer unna

Bymiljøetaten opplyser at det pr. 30. september er 1.544 beboerparkeringsplasser i Bydel Bjerke og at det er solgt 525 beboerparkeringstillatelser.

To tredeler av beboerne som er tilbudt slik parkering, har med andre ord ikke sagt ja, og over tusen slike parkeringsplasser er så langt ikke benyttet.

Da bydelen innførte beboerparkering, ble hele det lokale blokkområdet unntatt fra ordningen. Bjerke bydel er en av de minste i Oslo, med 33.000 innbyggere, men også en av de raskest voksende, med en anslått befolkning på 41.000 innbyggere om ti år.

Mye av befolkningsveksten skjer gjennom tilflytting til disse blokkområdene. Mange av de store blokksameiene er bygget i løpet av de siste 15-20 årene.

- Det er store boligsameier her med null beboerparkering. Nå må jeg finne en plass på Årvoll, omtrent en kilometer herfra.

Ledig i hele gata - femti meter fra blokken

Samtidig er det masse ledig parkering rett over gata - i Skogvollveien. Denne gata består stort sett av rekkehus og eneboliger med parkering på tomten. Da Nettavisen var innom, var ikke en eneste av beboerparkeringsplassene benyttet.

Øyvind Eidem har inntrykk av at ordningen innføres på vilkårlig vis fra bydel til bydel. Ordningen har i hans bydel hatt stikk motsatt effekt av det som er intensjonen, mener han. Eidem har vært i kontakt med bydelen, og fått til svar at antallet parkeringsplasser tilhørende boliger som den han selv bor i, ikke skal ha flere parkeringsplasser enn det som ligger i reguleringsplanen fra 2006.

Mens folk som bor i smågatene i nærheten ble informert om beboerparkering, og hørt om synspunkter i forkant, hørte han og naboene i blokkene ingenting, hevder Eidem.

- Jeg er positiv til ordningen i utgangspunktet, men dette er en stor inngripen i mitt liv, sier Eidem.

Les også: Her bryter Oslo kommune sin egen parkeringsregel

- De har ikke bedt om det

Ifølge Lars Fuglesang (Ap), leder i bydelsutvalget i bydel Bjerke, er forklaringen på at Eidem og hans naboer ikke er tilbudt ordningen enkel:

- Det høres kanskje rart ut, men det er fordi det ikke er tilbudt beboerparkering i dette området. For at det skal skje, må det komme en oppfordring fra innbyggerne om at det innføres.

- Så hvis mange nok ber om det, vil det komme? Hvor mange forespørsler trenger dere?

- Det har vi ikke noe fast tall på, men kommer det mange forespørsler, vil vi vurdere det.

- Hvorfor er store blokkområder utelatt fra ordningen?

- Vi ser an hvor parkering skaper utfordringer. På Linderud, hvor det er høyblokker, er det for eksempel ikke problemer med parkering og ingen ønsker om beboerparkering.

Les også: Ga beboerne kjemperegning - så ble p-plassene fjernet: - Sånn burde vi ikke holde på i denne byen

Trenger et massivt krav

Fuglesang forteller om mye fremmedparkering og stor etterspørsel etter beboerparkering på Risløkka, et større boligområde sørøst for Bjerkebanen.

- Men hvorfor tilbys ordningen til beboere i gater dominert av rekkehus og eneboliger på privat tomt, mens folk som bor i blokkene og ikke har tilhørende parkering ikke kan få beboerparkering?

- Da ordningen skulle innføres, gikk vi bredt ut og vurderte å ha tilbudet i hele bydelen. Men vi sender ikke ut henvendelser til alle private beboere, det gjør vi ikke. Kommer det et massivt krav fra beboerne, kan vi ta en ny vurdering.

Les også: Beboere raser over Bymiljøetatens avgjørelse: - Vi synes at dette er urimelig

- Jo da, det er litt absurd

Det er verken mulig eller ønskelig å ha ordningen overalt, mener Fuglesang.

- Ved Økern Torg er det sykkelvei, som gjør at vi ikke kan ha det der. Ved blokkene på Linderud er det ikke et behov og heller ikke et ønske fra beboerne.

- Nettavisen har snakket med en beboer i området som på grunn av dette må gå en kilometer til Årvoll for å få parkert bilen, mens nabogata er full av ledige beboerparkeringsplasser. Hva synes du om det?

- Når det gjelder Årvoll, så er det kommet ønsker om beboerparkering der.

- Men er ikke dette litt absurd?

- Jo, og vi kunne sagt at vi ville ha det i hele bydelen, men vi fikk også motstand fra beboere som ikke ønsket beboerparkering. De får komme til bydelsadministrasjonen med ønskene sine, så får vi se det an.

Les også: Ikea tapte i retten – får sykkelvei gjennom parkeringsplasser