Norske forbrukere og låntakere har blitt truffet kraftig av rentehevinger de siste månedene.

Punger ut i økte rentekostnader

NAF mener rentehevingene treffer bilistene gjennom bompenger:

– Bompengeselskapene har en gjeld på 60 milliarder kroner, dette er penger som bilistene skal betale inn i årene som kommer. Når rentene øker vil nedbetalingstiden også øke, sier pressesjef i interesseorganisasjonen, Ingunn Handagard.

NAF har regnet på hva rentehevingene kan bety for bilistene. Sammenlignet med rentenivået i 2021, må bilistene punge ut 800 millioner ekstra i økte rentekostnader.

Belastningen kan øke fremover

Organisasjonen stiller seg kritiske til at prosjekter finansieres med lån som senere skal betales i form av bompenger.

- I fjor betalte bilistene inn 12,7 milliarder i bompenger. Belastningen for folk kan øke i årene fremover, med stadig flere bompengefinansierte prosjekter som skal åpnes. Vi er bekymret for en utvikling der regninga sendes til folk som ikke har andre alternativ enn bilen, og at takstene vil øke også for elbiler, sier Handagard og mener politikerne må finne nye løsninger på å finansiere veibygging.