Da Norge igjen delvis stengte ned, var det ett tiltak som var mye viktigere enn alle andre endringer: Endringene i karantenereglene.

Mange flere måtte i karantene og karantenetiden ble økt. Fullvaksinerte fikk ikke unntak. Dette førte igjen til akutt bemanningskrise flere steder, som blant annet var årsaken til at Oslo stengte skolene før jul.

Var ikke nødvendig

Dette tiltaket var derimot ikke nødvendig. FHI skrev i sitt faglige grunnlag at det strenge karantenesystemet ikke hadde vært nødvendig om Norge hadde hatt tilgang på nok hurtigtester.

- Dersom situasjon med testmangel forbedres, kan testbaserte karanteregimer erstatte ordinær karantene, med likeverdig smittevernmessig effekt og betydelig lavere tiltaksbyrde, skrev FHI.

Helsedirektøren kunne fortelle at de ikke hadde sett for seg en mer smittsom variant, og at de derfor ikke hadde kjøpt inn tilstrekkelig med hurtigtester.

Apotekene ble tømt for hurtigtester. De mobile teststasjonene hvor man tidligere kunnet teste seg med hurtigtester, begynte i stedet å tilby PCR-tester.

Svartiden gikk i taket

Kapasiteten på teststasjonene ble sprengt, og folk sto i timevis i kulden for å ta tester. Samtidig gikk svartiden på prøvesvar til himmels.

  • I sommer kunne du regne med prøvesvar innen 24 timer, og ofte samme dag
  • I desember har svartiden på prøvesvar i blant annet Oslo vært oppgitt til opp til fire dager, med en normal på rundt tre dager.

Nettavisen har analysert svartiden på positive covid-prøver i Oslo i forrige uke, og tallene bekrefter en forsinkelse i svartiden på opp til fire dager. Under 100 av 1000 daglige positive prøver har fått svar samme dag som den ble tatt.

Lang svartid får enorme følger

Problemet med lang svartid har til dels svært store konsekvenser.

  • Karanteneregelverket gjør det mulig å teste seg ut av karantene på den syvende dagen. Med lang svartid får man ikke svar på denne prøven før 10 dagers karantenetid uansett utløper. Hurtigtest er ikke godt nok for å teste seg ut. Dermed er denne åpningen nær verdiløs.
  • FHI beregner i sine modeller at man er smittsom i tre dager etter at symptomer oppstår. Hvis du tester deg på grunn av symptomer, vil du ikke få svar på prøven før etter at din smittsomme periode er over.

Dermed har Norge endt opp i den situasjonen der testingen ikke avslører smittede før det er for sent. Samtidig får ikke friske personer opphevet unødvendig karantene.

Nakstad: - Svært liten verdi

FHI henviser til Helsedirektoratet på spørsmål om testkapasiteten i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vedgår at problemene med svartid:

- Det er riktig at PCR-tester har svært liten verdi om de ikke besvares innen et døgn for dem som skal teste seg ut av karantene, skriver Nakstad i en e-post til Nettavisen.

Han forteller at de jobber med endringer som skal få ned svartiden. Mye av det som skaper utfordringer i dag, er at veldig mange går og tester seg med PCR etter først å ha testet positivt på en hurtigtest.

Frem til i høst har sjelden mer enn 1 av 20 tester vært positive, men desember har tallet vært mer enn 1 av 5. Dette får store konsekvenser:

- Dette er noe som begrenser kapasiteten ekstra mye, fordi andelen positive prøver er så stor at man ikke kan effektivisere ved å slå sammen fire og fire prøver i analysemaskinen, såkalt «pooling», forteller Nakstad.

Tidligere har man kunnet øke analysekapasiteten mye ved å putte fire prøver av gangen inn i testmaskinene. Hvis denne samleprøven er negativ, vet man at alle fire tester var negative. Er prøven derimot positiv, må man teste alle de fire prøvene hver for seg for å finne hvilken som var positiv.

Men når mer enn 1 av 5 prøver er positive, kan man regne med at nesten alle sammenslåtte prøver må testes på nytt.

Forsøker å øke kapasiteten ved å sortere prøver

Nakstad forteller at de nå jobber med å skille ut PCR-prøvene som er tatt av personer som har testet positivt på selvtest:

- Det jobbes derfor også med hvordan man kan merke positive prøver særskilt ute i kommunene, slik at man kan skille ut disse i egne analyser og «poole» de andre prøvene som laboratoriene mottar.

Det er også ventet at det i januar vil komme langt flere hurtigtester til Norge, som vil kunne endre regelverket.

- Hvorfor er ikke hurtigtest godt nok på dag sju?

- Begrunnelsen for at man krever PCR-test for å komme ut av karantene på dag syv, er at kun denne analysen anses sensitiv nok til å kunne forkorte de siste karantenedagene uten stor risiko for at man er smitteførende.