Gå til sidens hovedinnhold

Nalbant vant mot eget bo

Mobilgründeren Nadir Nalbant vant saken Nye Broadband anla mot ham, etter at selskapet ble slått konkurs. Men bostyrer Hamar er innstilt på å anke saken.

Nadir Nalbant er av Oslo Tingrett frikjent på alle tiltalepunkter i saken som ble reist av konkursboet etter Nye Broadband AS.

Retten fastslår at Nalbant verken har gitt uriktige eller villedende opplysninger, brutt aksjeloven eller opptrådt uaktsomt.

Kjøpte konkursbo
Da Broadband Mobile som innehaver av en av de norske UMTS-lisensene gikk konkurs sommeren 2001, kjøpte Nalbant konkursboet i et forsøk på å bygge opp et konsortium som kunne drive selskapet videre.

Dette lot seg ikke gjøre innen de korte tidsfristene departementet ga. Også " Nye Broadband" måtte derfor slås konkurs, og boet har i kjølvannet av dette reist innsigelser mot Nalbants forsøk, med krav om personlig erstatningsansvar.

- Jeg har hele tiden følt meg trygg på at rettssystemet ville behandle saken på en god og rettferdig måte, og anerkjenne mitt ærlige forsøk på å videreutvikle en sunn konkurranse i det norske telemarkedet, sier Nadir Nalbant.

Dommen avsagt under tvil
Bostyrer Espen Hamar viser til at dommen ble avsagt under tvil, og vil anke saken.

- Min vurdering er at saken bør ankes, sier Hamar til Dagens Næringsliv.

Nadir Nalbant grunnla i sin tid mobilselskapet Sense, og er nå sjef for selskapet. Sense er Norges tredje største selskap, og er eid av Reitan-gruppen.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter