*Nettavisen* Økonomi.

Kjell-Magne Rystad

Når boligskatt blir religion

Nettavisens kommentator Kjell-Magne Rystad går tilbakeviser påstandene fra SSB om effekten av boligskatt.

Forsker Erlend Eide Bø i SSB har skapt debatt om boligskatt. Argumentene hans holder ikke mål. For enkelte økonomer synes boligskatt nærmest å være en religion.

Det var i et innlegg i Dagens Næringsliv 29. juni at forsker i Statistisk Sentralbyrå, Erlend Eide Bø, argumenterer for at mer boligbeskatning bør innføres i Norge. Dette mener Bø vil føre til at boligprisene blir 20 prosent lavere og at det dermed blir lettere for boligkjøpere å komme inn på boligmarkedet.

Som kjent er økt boligskatt noe mange samfunnsøkonomer har ønsket seg lenge. Argumentene som fremmes er flere. Boliger er visstnok alt for lite skattlagt med den følge at folk kjøper alt for stor bolig. Dermed bruker folk pengene sine på dette i stedet for å spare i f.eks. aksjer. At nordmenn sparer i bolig i stedet for aksjer skal visstnok være skadelig for økonomien, uten at boligskattentusiastene har klart å fremlegge særlig bevis for at dette faktisk er tilfelle.

Nordmenn sparer riktignok lite i aksjer, men ville det bli mer aksjesparing dersom boligskatt innføres? Tvilsomt. Kanskje mer penger heller ville gå til bil, flyreiser og høye biffer, for å nevne dagens tre skambelagte alternativer. Ville det gjøre økonomien mer effektiv enn at folk eier egen bolig? Videre tar Bøs analyse utgangspunkt i tall fra 2013. Siden den gang er formuetakstene på bolig hevet, formueskatten senket og verdsettelsesrabatt på aksjer innført. Ut fra dette kan analysen til SSB-forskeren allerede være utdatert.

Så påstår Bø at lav boligbeskatning er urettferdig fordi det skaper større forskjeller. De rike tjener mest på det, mens de som ikke eier egen bolig får ingenting. Endelig så mener SSB-forsker Bø at skattene i Norge uansett må opp fremover, og at for lav boligbeskatning er en tapt mulighet for myndighetene til å kreve inn mer skatt. Bø har publisert en artikkel om boligskatt i tidsskriftet The Review of Income and Wealth.

Åpenbare mangler ved argumentasjonen

Argumentasjonen som brukes fra Bø og andre boligskattentusiaster har flere åpenbare mangler. Det mest åpenbare er at de later som kostnader ved å eie bolig er det eneste som avgjør prisen på boliger. Dette innebærer at de ser helt bort fra andre forhold som påvirker boligprisene, herunder tilflytting til byene og ikke minst boligbygging og byggekostnader. Dermed blir analysen som lages av boligmarkedet og boligpriser svært mangelfull.

Klikk på bildet for å forstørre.

En stor svakhet ved analysen til SSB-forsker Erlend Eide Bø er at den ikke tar hensyn til effekten boligskatt har på boligbygging. Lavere boligbygging som følge av økt boligskatt vil bidra til at boligprisene holdes oppe. Her vises utbygging i Bjørvika i Oslo.  Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Boligmarkedet er altså ikke fullt så enkelt som i SSB-forsker Bøs modellverden. Derfor har heller ikke kritikken uteblitt. En av dem som har gått i rette med Bø er kredittanalytiker Geir Kristiansen i analysefirmaet Nordic Credit Rating. Kristiansen har laget en analyse som viser noe helt annet enn det SSB-forskeren påstår. Kristiansens konklusjon er at økt boligskatt vil gi både høyere bokostnader og lavere boligbygging.

For som Kristiansen sier så vil kostnaden ved å sette opp en bolig ikke bli påvirket av boligskatten. Dette er noe som også SSB-forskeren burde forstå og ta hensyn til før han konkluderer med at boligskatt er bra for boligkjøpere.

Boligskatt vil gi høyere bokostnader

Boligskattentusiast og SSB-forsker Erlend Eide Bø sin analyse er altså utrolig mangelfull. Han har doktorgrad på temaet. Da skulle man tro at han skrev artikler som tar litt mer utgangspunkt i virkeligheten.

Virkeligheten i boligmarkedet er som i alle andre markeder at det finnes to sider. Kjøpersiden og selgersiden. Så finnes det et bruktmarked og et marked for nye boliger. Prisene vil i det lange løp avhenge av hva det koster å bygge nye boliger. Akkurat på samme måte som prisen på alle varer i det store og hele avhenger av hva det koster å produsere og distribuere dem. Konkurranse holder fortjeneste nede i alle ledd. Så vil avgifter, fordyrende reguleringer etc. bidra til å dra prisene oppover.

Det er selvsagt noen nyanser i forhold til dette også, som f.eks. at det er mangel på tomter sentralt i byer. Men også der er det gode muligheter for å bygge flere boliger ved å fortette og bygge i høyden.

Resultatet er at boligpriser antakelig ikke faller så mye i det lange løp av å innføre boligskatter. Da blir boligskatt bare en ekstra bokostnad. Kanskje vil prisene på små boliger til og med stige fordi folk med større boliger ikke har råd til stor bolig lenger og ender med å konkurrere om små boliger. Da er det ikke mye igjen av den ønskede og påståtte effekten at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet.

Politikerne bør ikke lytte

Det er altså rettferdighetsargumenter som skyves frem som argument for boligskatt. Men stemmer dette? Norge er helt i verdenstoppen for boligeierskap der 77 prosent av befolkningen eier egen bolig. Det er i seg selv utjevnende ved at verdistigningen på eiendom har blitt godt fordelt i befolkningen. En politikk som gjør det vanskeligere for folk å eie egen bolig vil lett føre til at boligformuene i samfunnet blir konsentrert på færre hender. Da øker forskjellene. Det er neppe mange som ønsker at boligmarkedet skal domineres av profesjonelle utleieselskaper.

Siden en så stor del av befolkningen eier egen bolig er boligskatt svært upopulært. Det er også noe som skurrer ved argumentet om at man skal beskattes av fordelen med egen bolig. Et slikt argument kan brukes mot enhver eiendel: Fordelsskatt av å eie egen bil, båt, hytte osv.

Dette koker ned til at forskningen som anbefaler boligskatt ikke holder mål. Det er sterkt kritikkverdig når forskere på boligmarkedet ikke evner å ta et bredere perspektiv for analysen enn det SSB-forsker Erlend Eide Bø gjør. En analyse med hans snevre utgangspunkt blir så mangelfull at politikerne ikke bør lytte til den.

For en del samfunnsøkonomer som ønsker boligskatt ser det ut til å ha låst seg. Når man ut fra en svært mangelfull analyse evner å konkludere med at boligskatt er bra for boligkjøperne, blir det nærmest noe religiøst over det.

Den slags overbevisninger bør ikke danne grunnlaget for politikk.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.