– For å være helt ærlig, dette synes jeg er en skikkelig uting. For å være enda mer konkret synes jeg ikke det hører noe sted hjemme.

Jan Christian Vestre (Ap) tok bladet fra munnen tirsdag. Han ga tydelig uttrykk for hva han synes om praksisen med at gårdeiere har egne klausuler som hindrer etablering av konkurrerende dagligvareaktører.

Les også: Varsler undersøkelser i dagligvarebransjen: – Alvorlig bekymret for konkurransen

Vestre: – Vanskelig for nye aktører å etablere seg

– Jeg er bekymret og overrasket over at det har oppstått klausuler i kontrakter om at konkurrenter ikke skal få etablere seg i samme lokaler, sa han. Han synes det var drøyt at Konkurransetilsynet har dokumentert praksisen gjennom sine undersøkelser.

Vestre understreket at beliggenhet på lokaler er grunnleggende for konkurransen i dagligvaremarkedet. Og at det er viktig at butikken ligger i tilknytning til jobben eller der hvor man bor.

– Sånne klausuler som også videreføres ved salg, gjør det vanskelig for nye aktører. Det forbyr effektivt konkurrerende aktører å drive næringsaktivitet der etterpå. Det kommer vi til å sende ut forslag om på høring før sommeren, sier han til Nettavisen.

Påpekningen var én av de fire tiltakene Nærings- og fiskeridepartementet vil iverksette overfor dagligvarebransjen.

– Noe kan vi gjøre raskt, og vi vil sørge for at vi går grundig til verks, uttalte næringsministeren.

Les også: Mener konkurrentene sinker veksten: - Ikke rimelig

Setter i gang utredning

Dette er de fire konkrete tiltakene som departementet vil gjøre for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet:

1. Lyse ut et utredningsoppdrag om kjedenes egne merkevarer (EMV) og vertikal integrasjon. Flere ting vil bli vurdert.

  • Utvide kjedenes meldeplikt fra produksjonskapasitet til å gjelde leie av produksjonskapasitet.
  • Utrede virkningene EMV har på konkurranse, pris og utvalg.
  • Innføre en egen begrunnelsesplikt på forskjeller i påslag mellom EMV og de uavhengige merkevarene.
  • Gi ett av tilsynene hjemmel til å føre tilsyn på logistikken og bruken av EMV i dagligvaremarkedet.

2. Starte arbeidet med skissen til reguleringer av prisdifferensiering. I dag har vi ikke nok kunnskap om konsekvenser av regulering eller ikke regulering, uttalte Vestre tirsdag.

3. Tilgang til næringslokale. Som nevnt er Vestre bekymret over at det har oppstått klausuler i kontrakter om at konkurrenter ikke skal få etablere seg i samme lokaler. Slike klausuler, som også videreføres ved salg, gjør det vanskelig for nye aktører.

4. Se på terskelen for når dagligvarekjedene og leverandørene anses som dominerende aktører i markedet.

Det vil altså bli lyst ut en utredningsoppdrag om egne merkevarer (EMV), som First Price, Jacobs og X-tra, altså merker som er eid av dagligkjedene og som konkurrerer med produkter fra dagligvareleverandører som for eksempel Freia, Tine og Orkla.

– Hvorfor er utredning av EMV viktig?

– Jeg ønsker en utredning fordi EMV kan bety at de store aktørene sikrer seg en stadig større kontroll over verdikjeden. Det kan føre til en dårligere konkurranse, men vi vet det ikke sikkert. Derfor trenger vi mer kunnskap, sier næringsministeren til Nettavisen

Mange mener EMV gir mer mangfold, innovasjon og lavere priser, argumenter også Vestre kjenner til.

– Aktørene gir et sammensatt bilde av dette. Vi har hele tiden sagt at premisset for dette er at vi er sterkt bekymret for konkurransen i dagligvaremarkedet og vi mener forbrukerne betaler for mye, sier ministeren.

Helt konkret ønsker departementet å undersøke hvordan EMV påvirker konkurranse, pris og utvalg i dagligvarebransjen.

– Vi kommer til å innføre en egen begrunnelsesplikt på forskjeller i påslag mellom EMV og de uavhengige merkevarene. Vi kommer til å gi ett av tilsynene våre hjemmel til å føre tilsyn på logistikken og bruken av EMV i dagligvaremarkedet, uttalte han.

Prisdifferensiering

Vestre opplyste også om at de vil starte arbeidet med skissen til eventuelle reguleringer av prisdifferensiering. Han understreket at de i dag ikke har nok kunnskap om konsekvenser av regulering eller ikke regulering av prising i dagligvarebransjen.

Han sier til Nettavisen at et forbud mot prisdifferansiering ikke er veldig aktuelt etter gjennomgangen tirsdag.

– Med den kunnskapen vi har så langt tror jeg ikke et generelt forbud mot prisdifferensiering er veien å gå, men vi skal utrede også dette spørsmålet, og jeg lytter gjerne til flere stemmer. Så tror jeg det finnes andre måter å regulere prisdifferansen på som kan gi positive effekter. Det skal vi se nærmere på.

Spesielt ulike konsekvenser av ulike former for regulere priser blir laget vil stå på agendaen.

– Her ønsker vi innspill på hvordan en prisregulering kan utformes, for at konkurransen ikke skal svekkes, sa han.

Vestre ønsker å innføre en lov der leverandørene pålegges å begrunne prisingen.

Samtidig vil terskelen for når dagligvarekjedene og leverandørene anses som dominerende aktører i markedet senkes.

– Det skal bli enklere for Konkurransetilsynet å håndheve sunn konkurranse, avsluttet Vestre.