Bergens Tidende avslørte i mai at ledelsen i Argentum hadde fått investere i de samme fondene som selskapet gjorde. Det skjedde gjennom selskapet Bradbenken Partner.

Vestre truet da med å kaste styret, noe som førte til at Argentum avviklet Bradbenken Partner. Nå varsler Vestre at han likevel vil bytte ut hele styret, med unntak av et medlem som ble valgt inn i 2021. Vestre påpeker at selskapet har levert gode resultater.

– Likevel er det slik at jeg, etter en helhetlig vurdering der jeg også har vektlagt styrets håndtering av Bradbenken-ordningen samt moderasjon og åpenhet, ønsker å gjøre en større endring i styrets sammensetning og bringe inn nye krefter, sier Vestre.

Vestre sier at Næringsdepartementet flere ganger har oppfordret styret til å se på hvordan Bradbenken-ordningen kunne avvikles eller endres.

– Jeg mener at den samlede ordningen verken fremstår rimelig eller er i tråd med moderasjonslinjen denne regjeringen står for. Jeg er heller ikke fornøyd med den grad av åpenhet som er utvist, sier Vestre.

(©NTB)