Det viser beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge. Bare i januar og februar i fjor førte uvær i Nord- Norge til naturskader for 200 millioner kroner. Fjøs, naust og andre bygninger raste sammen og tak fikk store skader.

De største utbetalingene knytter seg til skader etter storm. Totalt ble det meldt inn 6.156 slike skader, og erstatningene er anslått å være på 358,8 millioner kroner.

Flom på Vestlandet

Skader fra flom er anslått å ha kostet 110,8 millioner kroner i erstatninger og for skredskader er det snakk om 76,9 millioner kroner.

– På sensommeren og i høst ble det vått. Flom og jordskred gjorde stor skade på Vestlandet, og jordskred rammet særlig Jølster hardt, skriver Finans Norge i sin oppsummering av fjoråret.

En person omkom i skredene i Jølster. I tillegg fikk en rekke hus og hageanlegg store skader.

Forsikringsselskapene ønsker mer skredsikring.

– Ikke alle naturskader kan forebygges, men vi har sett flere eksempler på at god flom- og skredsikring er avgjørende for å begrense skadene etter flom og jordras, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Høye utbetalinger

Statistikk som går tilbake til 1980, viser at erstatninger for naturskader har vært spesielt høye de siste årene, ifølge Finans Norge.

Seks av de ti verste årene med naturskader har kommet i løpet av de siste åtte årene. Det foreløpig verste naturskadeåret som er registrert i Norsk Naturskadepool, var 2011. Det ble da gjort skader for nesten 3 milliarder kroner.

I fjor var det skader for 548,9 millioner kroner.

Norsk Naturskadepool er en ordning som utbetaler forsikringspremier for naturskader. Gjennom ordningen er alle som har bygninger som er forsikret mot brann, også sikret erstatning ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Det er Finans Norge som har ansvar for skadepoolen.

(©NTB)