Gå til sidens hovedinnhold

NAV: 500 færre arbeidsledige i august

Antall arbeidsledige falt med 500 personer i august, arbeidsledigheten er på 2,2 prosent.

Det viser ferske tall fra NAV. Det er nå registrert 65.100 helt arbeidsledige i Norge. Dette er en nedgang på 6800 personer sammenliknet med august i fjor.

– Ledigheten er nå på omtrent samme nivå som i april, etter å ha svingt litt opp og ned de siste månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 3 500 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fredag.

Andelen helt ledige ligger altså på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i august, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er på 2,8 prosent. NAV skriver at arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har vært relativt stabil hittil i år.

Til sammen var det ifølge NAV 76.300 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av august. Dette er den såkalte bruttoledigheten. Nedgangen er på 7900 siden august i fjor. Bruttoledigheten er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Akademikerne klarer seg

Ser vi på de ulike sektorene, var ledigheten ved utgangen av august høyest innenfor barne- og ungdomsarbeid. Her hadde 4,3 prosent av arbeidsstyrken ingen jobb å gå til. Ledigheten var lavest innen akademiske yrker, med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med august i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere.

Blant fylkene hadde Østfold en høyeste ledigheten, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Vestfold med 2,8 prosent. Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten med 1,5 prosent.

Sammenliknet med august i fjor har ledigheten ifølge NAV gått ned i alle aldersgrupper fra 20 år og oppover. Nedgangen var størst i aldersgruppen 40-49 år, med hele 12 prosent. For de under 20 år har ledigheten økt litt det siste året.

Flatet ut

Handelbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at de seneste månedene har ledighetsraten har flatet ut etter flere år med en fallende trend. Men dette ikke skyldes ikke en svakere sysselsettingsvekst, men at yrkesdeltagelsen stiger.

Og det er egentlig et tegn på god fart i arbeidsmarkedet. Bankens eksperter spådde derfor på morgenen at ledigheten i august falt til 2,3 prosent fra 2,4 prosent i juli. Det vil i så fall være en nedgang som kun skyldes normale sesongvariasjoner.

Nordea Markets ventet også en nedgang i ledigheten. Nordeas eksperter tror at den økte ledigheten i juli var et unntakstilfelle. Spådommen før tallene kom, var derfor en nedgang på 500 til 1000 personer i august, som vil innebære at den nedgående trenden i ledigheten fortsatt er til stede.

Kommentarer til denne saken