Ferske tall fra NAV viser at arbeidsledigheten ved utgangen av mai var på 2,1 prosent. Det er nå registrert 59.800 helt arbeidsledige i Norge. Dette er en nedgang på 3900 personer sammenliknet med mai i fjor

– Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Ved utgangen av april var det 63.300 helt arbeidsledige, som ga en ledighet på 2,3 prosent. I april falt antall arbeidsledige personer med 1400.

Nokså stabilt

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken økte med 0,1 prosentpoeng i mai, hvis vi justerer for sesongvariasjoner, altså normale svingninger for perioden. Andelen er likevel fortsatt 0,1 prosentpoeng lavere enn for ett år siden.

Til sammen var 75.600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV ved utgangen av mai. Dette er den såkalte bruttoledigheten, og den er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten ifølge NAV høyest innenfor reiseliv og transport. 3,2 prosent av arbeidsstyrken gikk ledige i disse næringene. Undervisningssektoren har den laveste ledigheten, her er bare 0,7 prosent uten jobb.

Høyest i Østfold

Ser vi på de ulike fylkene, var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 2,8 prosent. Deretter følger Finnmark og Vestfold med 2,7 prosent. Sogn og Fjordane har, nær sagt som vanlig, lavest ledighet med bare 1,4 prosent.

NAV skriver i meldingen at det seneste året har ledigheten falt for alle aldersgrupper, med unntak av de under 20 år. Økningen er på om lag 200 flere ledige sammenliknet med i mai i fjor og henger sammen med at færre deltar i arbeidsmarkedstiltak.

Aldersgruppen 20-24 år har høyest ledighet med 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mens de under 20 år har den laveste ledigheten, kun 1,3 prosent.

Fortsatt sterkt

Handelsbanken Markets skriver i en morgenrapport fredag at de venter at de seneste ledighetstallene er et nytt bevis på at det norske arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt. Sysselsettingsveksten seg godt oppe, og veksten er høyere enn veksten i arbeidsstyrken.

Det gir en lavere ledighet, og spådommen var et fall i den registrerte ledigheten fra 2,3 prosent til 2,1 prosent, en spådom som slo til. Den sesongjusterte ledighetsraten var ventet å bli liggende stille på 2,2 prosent.

Nordea Markets tror i sin morgenrapport at dagens ledighetstall kan bli svakere enn ventet. Meglerhuset så for seg bare 250 færre arbeidsledige i mai, som altså var for optimistisk. Arbeidsledigheten vil imidlertid uansett være langt lavere enn Norges Banks anslag i april.

Dette anslaget tilsa en ledighet på 2,3 prosent, mens Nordea spådde en ledighet ved utgangen av mai på 2,2 prosent.