NAV har kommet med ferske ledighetstall, og de viser altså at antall arbeidsledige i slutten av mars måned er på 66.300 personer. Det gir en arbeidsledighet på 2,4 prosent. Siden mars 2018 er det blitt 6200 færre arbeidsledige i Norge.

Fra februar til mars falt antall arbeidsledige med 900 personer.

– I løpet av første kvartal i år har antall helt ledige gått ned med 2800 personer, og andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Økte oljeinvesteringer

- Det er i Hordaland og Rogaland at arbeidsledigheten har falt mest, noe som må sees i sammenheng med økte oljeinvesteringer og bedringen i oljerelatert næringsliv, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fredag.

Andelen helt ledige har gått ned med 0,2 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene. Til sammen var 82.900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV i mars. Det er 9500 færre enn i mars i fjor og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

NAV skriver i meldingen at ved utgangen av mars var arbeidsledigheten høyest innenfor reiseliv og transport. I disse næringene var 3,9 prosent av arbeidsstyrken, ledige. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Flere utlyste stillinger

Blant fylkene har Østfold og Vestfold og høyest arbeidsledighet, fulgt av Finnmark, mens arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent.

Et positivt trekk er at i mars ble det registrert 42.000 nye ledige stillinger på nav.no. Det er 10 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innenfor helse, pleie og omsorg, undervisning, samt bygg og anlegg.

Ved utgangen av februar i år var antall arbeidsledige 68.300 personer, som ga en arbeidsledighet på 2,3 prosent. Det var den laveste ledigheten på ti år.