1299 personer ble anmeldt for å ha svindlet NAV for 155 millioner kroner i 2008.

Anmeldelser av attføringspenger har dermed økt med ca. 60 prosent, opplyser NAV i en pressemelding.

- Skyldes effektive kontroller
Misbruk av dagpenger og attføringspenger er de to gruppene som skiller seg ut blant mengden, og skal henholdsvis dreie seg om 673 og 289 personer. Disse anmeldelsene omfatter ca. 80 millioner kroner.

– Den store økningen på attføringspenger skyldes at vi har fått større erfaring med å avdekke denne typen svindel slik at vi får gjennomført kontrollene enda mer effektivt og målrettet enn tidligere, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Rekordmange anmeldt for svindel med sykepenger
141 personer ble anmeldt for misbruk av sykepenger for 22 millioner kroner. Aldri har så mange blitt anmeldt for å svindle med denne stønadstypen. Den vanligste årsaken til anmeldelsene er at stønadsmottakerne har arbeidet svart.

80 personer skal gjelde drosjesaken i Oslo.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi