Junitallene fra NAV viser arbeidsledigheten ved utgangen av måneden var på 2,1 prosent. Det er nå registrert 60.100 helt arbeidsledige i Norge, og dette er en nedgang på 4500 personer sammenliknet med juni i fjor.

– Etter en økning i ledigheten forrige måned, fortsatte nedgangen igjen i juni. Første halvår i år har antallet helt ledige falt med 3900 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fredag.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde nylig en arbeidsledighet på 3,2 prosent, men denne ledigheten omfatter også arbeidssøkende (Arbeidskraftsundersøkelsen).

Falt med 600 personer

NAV måler kun de som har registrert seg som arbeidsledige, og denne ledigheten er derfor lavere. Arbeids- og velferdsmyndighetene opplyser i en pressemelding at antallet registrerte helt ledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, når vi korrigerer for det som er normale sesongvariasjoner.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, ble redusert med 700 personer.


Som ventet

Korrigert for sesongsvingninger, er ledigheten på 2,2 prosent. Handelsbanken Capital Markets ventet at den sesongjusterte ledigheten i juni falt til 2,2 prosent fra 2,3 prosent i mai, altså en ledighet korrigert for normale sesongsvingninger.

Banken og andre profesjonelle spåmakere venter en ujustert ledighet på 2,1 prosent. og de traff altså der også.

Ifølge NAV er nå til sammen 73.500 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak. Dette er den såkalte bruttoledigheten, og den utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det er høyest arbeidsledigheten innenfor barne- og ungdomsarbeid, der ledigheten utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er som vanlig lavest innenfor undervisning og akademiske yrker, kun 0,8 prosent av arbeidsstyrken går ledige her.


Høyest blant de unge

Aldersgruppen 20-24 år har den høyeste registrerte ledigheten, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Ser vi på de ulike fylkene, er arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finnmark og Vestfold med 2,6 prosent, mens Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,3 prosent.

NAV skriver at de fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i juni i fjor. Langs kysten fra Agder til Trøndelag har ledigheten falt kraftigst.

I løpet av juni ble det for øvrig registrert 32.300 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innenfor helse, pleie og omsorg (5400), samt bygg- og anleggsbransjen (4300).


Ytterligere ned

Handelsbanken spår i likhet med Norges Bank at ledigheten vil trekke noe videre ned de neste månedene. Sysselsettingsveksten blir trolig frisk på kort sikt, men banken mener det ikke er det samme som å si at arbeidsmarkedet nå er spesielt stramt.

Ledigheten er igjen nede på lave nivåer, men det har tatt tid å få yrkesdeltagelsen opp igjen etter oljesmellen fra 2014.

Den såkalte sysselsettingsandelen er på rundt ganske normale nivåer, drøyt 68 prosent. Denne andelen angir sysselsatte i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder eller i en gitt aldersgruppe.

Flere melder seg på

DNB Markets skriver i sin morgenrapport at selv om den registrerte ledigheten steg marginalt i mai, er tendensen fortsatt at ledigheten faller.

Fremover tror DNB i likhet med Norges Bank at sysselsettingsveksten vil holde seg oppe. Meglerhuset tror likevel at fallet i ledighetsraten stanser opp som følge av at flere melder seg på i arbeidsmarkedet.

I mai ble det 500 flere arbeidsledige, men den registrerte ledigheten var likevel nede på 2,1 prosent. Arbeidsledigheten hadde da falt med 3900 personer det seneste året.