Ifølge Aftenposten har et ukjent antall fedre – og noen mødre – mistet 15 ukers lønnet fedrekvote på grunn av en feil hos Nav.

Avslagene ble gitt fordi Nav ikke hadde mottatt opplysning om inntekten til brukerne fra arbeidsgiver innen fristen. Nav mente dermed at de som hadde søkt ikke hadde oppfylt kravet om opplysningsplikt.

Les også: Karpe hylles for å gi bort «alle inntekter». Tjener fortsatt penger hver gang låtene deres spilles

Men denne tolkningen har møtt motstand hos Trygderetten, som har uttalt at Nav ikke uten videre kan skyve ansvaret for «sakens opplysning» over på søkeren, og at Nav har et selvstendig ansvar for å opplyse slike saker.

Likevel har Nav fortsatt å gi avslag selv etter denne uttalelsen. Saken har dermed likhetstrekk med skandalen rundt EØS-lovgivningen, der nettopp den manglende oppfølgningen av kjennelser fra Trygderetten har vært sentralt.

Les også: Arne Hjeltnes med milliontap på fiskeselskap

Fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien i Nav opplyser til Aftenposten at feil er gjort i flere saker og at det hovedsakelig gjelder fedre som har søkt om utsettelse av fedrekvoten.

– Vi arbeider nå med å få en oversikt over hvor mange og hvem dette gjelder, sånn at vi kan vurdere disse sakene på nytt og gi informasjon til dem som er berørt, sier han.

(©NTB)