Det er ikke bare de arbeidsledige som venter på stønad om dagen. NAV bryter egne frister for hvor lang tid behandlingen av saker skal ta, skriver Dagsavisen.

Verst står det til for de uføre, enslige forsørgere og for dem som venter på barnetrygd og barnebidrag.

Etaten refses
Etaten har i løpet av de siste ukene måttet tåle kraftig kritikk for lang behandlingstid på dagpengestønad de siste ukene. Nå viser det seg at NAV bryter egne tidsfrister på 13 av 17 støttetyper.

- Det er veldig stor pågang, og flere enn forventet for bare få måneder siden, sa direktør i arbeids- og velferdsetaten, Yngvar Åsholt til Nettavisen, tirsdag.

Blant annet skal folk som ble ledige i desember har fått vite at de ikke kan regne med å få noen dagpenger før i mars, og at sosialen er et alternativ, ifølge Aftenposten.

Samtidig vitner sterk økning i antall konkurser om at situasjonen bare vil bli verre.

Finanskrisen som forklaring
NAV stiller selv som krav til seg selv at uføreytelser skal behandles i løpet av fire måneder. I realiteten må en gjennomsnittsperson vente i over seks måneder for å motta støtte. Også enslige forsørgere og barnebidragsytere må regne med dobbelt så lang ventetid som de har krav på, ifølge Dagsavisen.

Nav-direktør Tor Saglie skylder på finanskrisen.

- Den krevende situasjonen med dagpenger er kommet opp på toppen av alle de andre sakene vi skal behandle. Det er satt inn ekstra ressurser på dette feltet, men det går nødvendigvis på bekostning av andre områder, sier Saglie.

- Har fått støtte
NAV har imidlertid fått noe statsstøtte til å tåle finanskrisen.

- Vi har fått ekstra midler i form av 320 stillinger fordelt rundt omkring i landet, og håper med dem å kunne gi et godt tilbud. Fortsetter derimot økningen i antall kunder til NAV vil vi komme i en ressursmessig knipe i flere fylker, sier Åsholt til Nettavisen.

Åsholt nevner Oslo som fylket med mest ressursproblemer i.

- Oslo fylke sliter vi nå med dagpengeordningen, men vi jobber med å få dette under kontroll, og regner med å få kontroll på problemet i løpet av noen uker, sier Åsholt til Nettavisen.

- Nå jobber vi med et innspill til departement vårt om hvordan vi skal håndtere den økende ledigheten, legger han til.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi