– Nav har igangsatt arbeidet med en slik løsning, så dersom det blir vedtatt, ser det nå ut til at vi rekker utbetaling før sommerferien, sier beredskapsleder Yngvar Åshol i Nav til FriFagbevegelse.

Etter politisk dragkamp på Stortinget ble det i februar klart at de rødgrønne partiene og Fremskrittspartiet fikk gjennom kravet om feriepenger på dagpenger til arbeidsløse og permitterte – men bare delvis.

Les: Over en halv million nordmenn mottok ledighetstrygd i koronaåret

Dermed gjenstår flere kamper før en ordning blir vedtatt. Parallelt med dette forbereder Nav seg på å betale ut feriepenger på dagpenger før sommeren.

I begynnelsen av april i fjor var 433.000 mennesker registrert som helt eller delvis arbeidsløse, eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav.