NAV-skandalen har ført til at flere har krevd oppvask i NAV. Det er satt ned et eget granskningsutvalg og NAV-direktør Sigrun Vågeng er i hardt vær fra flere fronter.

Nettavisen har gjennom innsynsbegjæringer fått oversikt over flere sider av NAVs virksomhet. Tallene Nettavisen har hentet ut viser at den sentrale etaten har est ut betraktelig.

Les også: NAV-ledere brukte 1,3 millioner på luksushotell og restauranter

Flere byråkrater

I 2016 var det 1154 årsverk i den statlige etaten. I 2018 var det økt til 1315 årsverk. Det tilsvarer en 14 prosent økning i løpet av to år.

I samme periode var det knapt noen endring i NAV totalt sett. Økningen var nærmest utelukkende på det statlige nivået – ikke ute på lokale kontorer.

I samme periode har også NAV brukt store beløp på en rekke forskjellige prosjekter.

Hvert år har etaten brukt over 200 millioner kroner på eksterne konsulenter. Dette er i stor grad IT-konsulenter som jobber med prosjekter for å forbedre datasystemene og løse oppgaver på bedre måter.

Totalt har NAV i perioden 2013-2018 brukt 1,2 milliarder kroner på eksterne konsulenter.

Les også: NAV har utbetalt for mye - nå får tusenvis krav i posten

Stadig mer PR
Det er ikke bare IT-konsulenter som hentes inn for å hjelpe NAV. Etaten har også en stor kommunikasjonsavdeling med 38 årsverk. I tillegg har de praksis for å låne medarbeidere fra fylkeskontorene i perioder.

Men det har ikke vært nok: De har i tillegg hentet inn PR-rådgivere for opp mot fem millioner kroner i året.

Totalt har NAV brukt 15,2 millioner kroner på PR-rådgivere siden 2013.

Dette kommer i tillegg til at etaten har 38 årsverk som jobber med kommunikasjon- og informasjon på hovedkontoret.

PR-utgiftene har variert mellom 805.000 kroner i 2018 til 4,8 mill i 2015.

Les også: NAV feilsendte epost til mange av landets større redaksjoner

NAV forklarer i en e-post til Nettavisen at pengene har vært brukt spesielt på kampanjer knyttet til å få flere i arbeid eller nettsteder som «Work in Norway».

– De siste to årene har vi ikke hatt kampanjer av denne typen og det er hovedårsaken til at utgiftene har gått ned, selv om prisen på denne typen tjenester har økt, sier sekssjonssjef Ellen Hov Aanæs i NAV.

Hentet inn Try

De siste årene er det kommunikasjonsbyrået Try som har hatt kontrakten med NAV. Og i inneværende år har de brukt over 1,4 millioner kroner hos byrået. Totalt har avtalen en ramme på 12 millioner kroner over fire år.

– NAV inngikk en rammeavtale om reklame- og medietjenester med Try AS i august 2018, ved behov for hjelp til for eksempel annonsering eller markedsføring, sier Aanæs til Nettavisen.

– Hvorfor trenger dere et eget PR-byrå når dere har 38 årsverk i kommunikasjonsavdelingen?

– For det første får vi av og til oppgaver som krever en spesiell type kompetanse som vi ikke har. Det gjelder for eksempel kampanjepregede aktiviteter. For det andre gir en rammeavtale med et kompetent fagmiljø muligheter til kompetanseoverføring, for eksempel når det gjelder sosiale medier, der vi bruker Try til evaluering, diskusjon og foredrag for kommunikasjonsfolk internt, forklarer hun.

Les mer: MDG mener folk bør få bruke AAP som feriepenger

NAV mener det er først og fremst nettsider og spesielle oppdrag de bruker rådgiverne til. For eksempel informasjonssider som arbeidsplassen.no.

I tillegg til summene har også NAV en rammeavtale med medieovervåkingsbyrået Retriever som gir dem tilgang til en rekke medier. Det koster omtrent 500.000 kroner i året.

Etaten er flittig med evaluering og ekstern bistand for å få tilbakemeldinger. Blant annet har de brukt 295.000 kroner på å få en evaluering av sosiale medier-kontoene til NAV.

Ifølge seksjonssjef for kommunikasjon i NAV er det stor etterspørsel og mye medietrykk som gjør at de trenger alle ressursene.

Mest lest om offentlig pengebruk: