I slutten av november er det etteroppgjørets time for alle som mottar uføretrygd i Norge. Etter de nye reglene ble innført i 2015, skal Nav beregne om du har fått riktig utbetaling.

For å beregne det bruker Nav skatteoppgjøret som ble klart for et par uker siden.

NAV skal beregne om inntekten du har fått ved siden av uføretrygden er for høy, for lav eller i tråd med det de har vedtatt.

Prosessen gjør generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug bekymret. Han jobber til daglig i stiftelsen Rettferd for taperne, som representerer tusenvis av uføre landet over.

– I lys av den situasjonen NAV nå står i, bør NAV vise ytterst varsomhet med å forhaste seg med etteroppgjørene, sier Slaathaug.

Han mener de bør være forsiktig for å unngå å skape nye trygdetapere, slik den siste tidens NAV-skandale har avdekket.

Les også: Pengebruken på uføretrygd skyter til himmels - passerer 100 milliarder kroner

19.000 fikk betalingskrav

Ifølge Navs egne opplysninger var det i fjor 19.000 personer som måtte betale tilbake penger til Nav.

Totalt var det 355.622 saker som ble gjennomgått i etteroppgjøret i fjor. 92 prosent av dem forble uendret, men 2,5 prosent førte til etterbetaling - altså omtrent 9.000 personer. De fikk en ekstra utbetaling på 11.537 kroner fordi de hadde fått for lite.

5,4 prosent av mottagerne fikk varsel om tilbakekreving av trygden. Det utgjør omtrent 19.000 personer. I snitt måtte de betale tilbake 23.104 kroner.

Etteroppgjøret blir ifølge NAV gjennomført i løpet av denne eller neste uke.

Les også: MDG mener folk bør få bruke AAP som feriepenger

Dette betyr etteroppgjøret

Det er totalt om lag 350.000 uføretrygdede i Norge. Mange av dem har en inntekt ved siden av. Hvert år skal det gjennomføres etteroppgjør som beregner om den som mottar uføretrygd har fått for lite, for mye eller akkurat riktig sum.

På egne nettsider fremhever Nav at det er skatteoppgjøret som gir grunnlaget for hvordan de beregner saken.

«Viser skatteoppgjøret at du har hatt en annen inntekt enn den inntekten NAV brukte til å beregne utbetalingen av uføretrygden, barnetillegget og eventuelt gjenlevendetillegget ditt, vil du få et brev fra oss med detaljer om etteroppgjøret.»

Les mer: