– Ledigheten har nå falt i mer enn to år, og nedgangen fortsatte i april. Det er i Trøndelag og blant ingeniører og IKT-medarbeidere at ledigheten har mest den siste måneden, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Andelen som er helt arbeidsledige har gått ned med 0,3 prosentpoeng det siste året, det samme har antallet som går på arbeidstiltak.

Antall helt ledige

Ved utgangen av april var det 63.300 helt arbeidsledige registrert hos NAV. Justert for tekniske forbehold, tilsvarer nedgangen 72.00 arbeidstagere sammenlignet med april i fjor.

2,3 prosent

Arbeidsledigheten i Norge er nede på 2,3 prosent. 48 prosent av de arbeidsledige mottok dagpenger.

Det er reiseliv og transport som har desidert høyest arbeidsledighet, men den er fortsatt lav sammenlignet med naboland.

Hvis vi tar med både arbeidsledige og de som går på arbeidstiltak, utgjør det 79.600 personer, noe som er 10.500 færre enn april i fjor.

Lærere er ikke arbeidsledige

Innen undervisning er det knapt noen å finne som er arbeidsledige. Det er kun 0,7 prosent som er arbeidsledige innen undervisning.

Sammenlignet med i fjor var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene, opplyser NAV i en pressemelding.

Her er det høyest ledighet

Det er fylkene Østfold, Vestfold og Finnmark som har høyest arbeidsledighet i april. 2,9 prosent av dem er arbeidsledige, mot 2,3 prosent for landet for øvrig.

Totalt er det 45.300 nye ledige stillinger som er utlyst på NAV.no, mot 63.300 helt arbeidsledige. Antallet nye ledige stillinger utgjør en oppgang på seks prosent sammenlignet med fjoråret.