Det har vært et delmål i IA-avtalen 2014–2018 at forventet yrkesaktivitet etter 50 år skulle øke med 12 måneder fra 2009 til 2018.

En 50-åring kunne i 2018 forvente å være yrkesaktiv i ytterligere 12 år på fulltid, tilsvarende en økning på 1,1 årsverk i løpet av de ti siste årene. Økningen det siste året er på 0,2 årsverk, viser nye tall fra etaten.

– Det bidrar kraftig til verdiskapingen at eldre jobber stadig lenger, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Det er tidligere anslått at oppnåelsen av IA-målet gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 35 til 40 milliarder kroner årlig.

I den nye IA-avtalen for perioden 2019–2022 er det ikke lenger et eksplisitt mål om økning i seniorenes yrkesaktivitet, men et mål om å redusere frafallet fra arbeidslivet som følge av sykdom eller tidligpensjonering.

– Flere forhold taler for at sysselsettingen blant seniorer vil fortsette å øke, sier Lien.

Lien regner med at aldringen av befolkningen vil gi mangel på arbeidskraft på sikt og gjøre eldre arbeidstakere mer attraktive. Økt levealder, bedre helse og høyere utdanningsnivå trekker i samme retning.

– I tillegg venter vi at reformen av offentlig tjenestepensjon vil gjøre det mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid, særlig etter omleggingen av AFP-ordningen i 2025, sier han.

(©NTB)