Flertallet på Stortinget mener at statsråd Anniken Hauglie gjorde så godt som hun kunne, etter å ha arvet en regeltolkning som stammer fra 2012 - med flere Arbeiderparti-statsråder før seg.

Mistilliten fra de rødgrønne ender som et såkalt daddel-forslag, altså en kritikk som uansett ikke får noen konsekvenser for verken Anniken Hauglie eller regjeringen til statsminister Erna Solberg.

Og til alt overmål har tidligere høyesterettsadvokat Karl Arne Utgård reist tvil om det i hele tatt er snakk om en NAV-skandale, eller om Norge var i full rett til å nekte folk å ta med seg trygdepenger ut av landet.

Her kan du lese innlegget: Trygdesaka - ein gjennomgang av dei grunnleggande rettsreglane

Nå er den åpne høringen om saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite over, og de rødgrønne medlemmene i komiteen har følgende konklusjon: «Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordrning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig».

Men siden de rødgrønne ikke har flertall på Stortinget, får ikke SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet flertall for noe stormløp mot regjeringen. Det blir et slag i luften.

De borgerlige representantene i komiteen viser til at den mulige feilen har pågått i lang tid, at både domstolene og påtalemyndighetene har ansvar.

«Disse medlemmer finner det vanskelig å klandre daværende statsråd Hauglie for sendrektighet i saken. Gitt sakens alvorlighetsgrad og det lange tidsrommet feilen hadde pågått, var det påkrevd at departementet brukte den nødvendige tid for å fremskaffe et forsvarlig og grundig beslutningsgrunnlag for å være sikker på at praksisen over mange år hadde vært feil», skriver de i sitt forslag til innstilling.

Her kan du lese mer: Komiteens merknader og innstilling

Hva står vi igjen med?

  • Tidligere høyestrettsadvokat Karl Arne Utgård har reist tvil om loven i det hele tatt er praktisert feil, og altså om det er snakk om noen NAV-skandale i det hele tatt.
  • Stortinget ender foreløpig sin behandling uten å vedta noe mistillit til verken regjeringen eller eks-statsråd Anniken Hauglie.

Foreløpig er status at 78 personer er dømt for trygdesvindel i denne saken, hvorav 48 til ubetinget fengsel. Runddt 2000 kan ha krav på tilbakebetaling av penger.

Mange av disse valgte å dra til utlandet med trygdepenger selv om de skrev under på et skjema hvor de lovet å holde seg i Norge, og var altså ikke i god tro da de dro ut og tok med seg arbeidsavklaringsmidler eller sykelønn.

Den mulige feiltolkningen har pågått i over syv år - og ble innført da Arbeiderpartiet hadde arbeids- og sosialministeren, blant annet under Anniken Huitfeldt og Hanne Bjurstrøm.

I det store bildet er noen få måneders nøling for lite å regne når man vet at den mulige feiltolkningen av regelverket har vart i en årrekke.

PS! Hva mener du? Er NAV-saken en skandale, eller mener du at skandalen er nyansert gjennom de siste behandlingene? Skriv et leserbrev!

Tidligere Nett på sak om NAV-saken: