Mandag ble det kjent at minst 48 personer er urettmessig dømt for trygdesvindel, fordi de har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land.

36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. Riksadvokat Tor-Aksel Busch utelukker ikke at listen kan bli utvidet.

I tillegg kan rundt 2.400 personer ha fått urettmessige pengekrav mot seg, fordi NAV feiltolket reglene. Det har skjedd som følge av at nye EØS-regler fra 2012 ikke ble implementert i Norge.

Advokat John Christian Elden sier at saken kan bli kostbar for staten.

- Dette kan bli dyrt

- Om man soner uriktig en dom vil man få dekket alt tap samt en oppreisningserstatning. Den kan fort bli sekssifret beløp per person som har sonet mer enn noen måneder, men det går ikke i skyene i Norge, sier Elden.

Les: – Nå må det komme et uavhengig NAV-ombud

Advokaten legger til at dessuten må man selvsagt få etterbetalt/tilbakebetalt den trygden som urettmessig er holdt tilbake eller inndratt/krevet i erstatning.

- Dette kan bli dyrt, men det skulle bare mangle at ikke staten gjør opp for seg fullt og helt, fortsetter han.

Elden har også representert en av personene som nå kan få saken gjenåpnet. Eldens klient hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger skriver Rett24. Den uføretrygdede mannen i midten av 60-årene, ble dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri.

- Det er paradoksalt at det var grovt uaktsomt av tiltalte ikke å skjønne hvordan loven var, hvis det nå viser seg at det er han som skjønte det, og ikke NAV. Vi behandlet ikke det spørsmålet i Høyesterett, har Elden sagt til Rett24.

Les: Flest nordmenn blant de dømte i trygdeskandalen

- Skulle ikke ha blitt dømt

Leder for Advokatforeningens Forsvarergruppe Marius Dietrichson, sier at de aldri skulle blitt anmeldt, tiltalt eller dømt.

- Det de har gjort er lovlig. De har følgelig krav på oppreisning og erstatning for at de uten å ha gjort noe galt, har måttet sone i fengsel, sier advokaten.

Les bakgrunn: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Han trekker også frem at den erstatningen de har blitt dømt til å betale til NAV, skal de også ha tilbakebetalt.

- De skal også ha erstattet eventuelt uteblitt stønad som har blitt holdt tilbake under henvisning til denne saken, avslutter Dietrichson.

Både erstatning og oppreisning

Det er Statens Sivilrettsforvaltning som forvalter erstatningsordningen etter straffeforfølgning.

- I ordningen kan man få dekket erstatning for økonomisk tap og få en oppreisningen for den krenkelsen som man har vært utsatt for, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud.

Hun sier at det ikke er standardsatser for hva som blir utbetalt, og at det derfor er vanskelig å si noe konkret om utfallet av utbetalingene i NAV-saken.

Erstatning etter økonomisk tap vil vurderes ut fra det konkrete tapet man har hatt. Dette kan være bortfall av inntekt på grunn av fengsling eller etterforskningen for øvrig og andre tap man er påført som følge av saken.

- Flere faktorer

Mens oppreisningen er tredelt.

- Når vi skal måle oppreisning ser vi på ulike momenter, som hvor lang tid man har sonet, og det kan være straffeforfølgingens lengde, eller mer personlige konsekvenser som straffesaken har fått for den enkelte, fortsetter Kjeverud.

Det sistnevnte kan dreie seg om konsekvenser for personens karriere eller helsemessige og familiære konsekvenser.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra NAV.