Brevutveksling mellom Nav og Arbeids- og sosialdepartementet hvordan Nav 24. januar i år prøvde å unngå å ende opp i EFTA-domstolen, og beholde det nasjonale «handlingsrommet». Det skriver NRK.

Bransjenettsiden Rett24 omtalte saken først, skriver NRK som gjengir saken.

I en tidslinje regjeringen publiserte onsdag, fremkommer det hvordan Nav – etter at Trygderetten varslet om å melde trygdesaken til EFTA-domstolen – prøvde å unngå den europeiske domstolen ved å justere praksisen litt.

Les også: - Regjeringen og Ap gjorde hva de kunne for å tone ned at nordmenn kunne ta med seg trygden

I flere saker gjennom 2017 og 2018 slo Trygderetten fast at norsk praksis var i strid med EØS-lovverket, uten at det endret praksisen i Nav.

Men da Trygderetten til slutt sa at den vurderte å gå til EFTA-domstolen 19. november i fjor, ble det fart på sakene:

– Det at Nav prøver å holde saken unna domstolen på denne måten, er oppsiktsvekkende, sier Marius Dietrichson, leder av forsvarsgruppen i Advokatforeningen.

Les også: NAV-skandalen må ikke bli en sovepute for mer trygdesvindel og trygdeeksport

Han mener regjeringens tidslinje viser at Nav ved å endre praksisen litt, håper på å ikke bli oppdaget for en praksis man nå har funnet lovstridig.

– Her står det svart på hvitt at Nav frykter at hvis saken forelegges EFTA-domstolen, så vil de tape. Brevene viser at Nav til en viss grad ønsker å fortsette praksisen som de frykter domstolen skal finne lovstridig.

Les også: Hauglie informerte feil på Dagsrevyen