Gå til sidens hovedinnhold

NBBL: - NVE kan torpedere energisparing for 9 milliarder

NVEs foreslåtte strømprising kan ødelegge for klimavennlig boligbygging og oppgradering, hevder NBBL.

Som Nettavisen skrev i helgen, står NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) fast på sitt ønske om på innføre en effekttariff på strømforbruket.

Det betyr i praksis at nettleia blir markant høyere i tider på døgnet når mange bruker strøm samtidig, som om ettermiddagen, og lavere på andre tidspunkter.

Hensikten er å påvirke oss til å endre forbruksmønsteret. NVE mener at dersom vi ikke gjør det, blir det nødvendig å investere opp mot 11 milliarder kroner i strømnettet for å unngå at kapasitet i nettet blir sprengt.

Les også

NVE vil ha rushtidpris på strøm for å hindre elbil-smell

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef i NVE, bekreftet overfor Nettavisen Økonomi at nettleia skal ha en effekttariff, begrunnet med at det er helt nødbvebndig med økonomiske insentiver for å påvirke forbruket.

- Et høyt samtidig forbruk betyr at nettkostnadene bygges opp. Da må nettleia utformes for å redusere det, sa Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef i NVE, sist fredag.

Forslaget møter sterk motstand. Noe av bakteppet for forslaget er det økende antallet elbiler som skal lades med strøm fra boligene. Elbilforeningen viser til at elbil-eiere allerede i stor grad lader bilene om kvelden og natten, når kapasiteten er god, og ikke trenger pris-insentiver.

- Motvirker klimamålene

Nå tar også Norges boligbyggelag (NBBL) kraftig til motmæle mot NVEs ønsker om effekttarriff.

Mens nettleien i dag i stor grad henger sammen med strømforbruket, vil en omlegging til effekttariff føre til at nettleia, og dermed strømprisen, blir vesentlig høyere i perioder på døgnet når du uansett er nødt til å bruke strøm.

- Gevinsten du kan oppnå ved å bruke penger på energieffektivisering blir borte, siden du uansett får mye dyrere strøm når det er aller mest behov for den, sier Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL.

Les også

EUs klimamål for 2050: Hva betyr det for Norge?

Alle modellene NVE har presentert for omlegging av nettleia legger veldig stor vekt på det høyeste effektforbruket, påpeker Lauridsen:

- Hvis du bor i en blokk eller bygård, lager du middagen når du kommer hjem, og du kjører ikke vaskemaskinen og oppvaskmaskinen om natta. Det forbruket får du ikke flyttet. Får du en stor prispåvirkning da, vil det bli dårligere økonomi i hva du ellers måtte gjøre av tiltak, siden forbrukstoppen straffes uansett.

Ifølge NBBL-direktøren vil NVEs prising dermed virke demotiverende for både energieffektivisering og egenproduksjon av strøm fra solcelle-paneler.

- Det er allerede få økonomiske insentiver til å legge om til egenproduksjon av strøm eller energieffektivisering. Hvis det ikke er god nok økonomi i slike tiltak, må staten inn med tilskuddsmidler. Men her gjør staten faktisk det stikk motsatte, og gjør det økonomisk vanskeligere å få til de klimavennlige tiltakene, sier Henning Lauridsen.

Kan spare 9 milliarder

Stortinget har vedtatt at energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh (Terawatttimer) innen 2030. Det tilsvarer om lag 10 milliarder kroner med dagens strømpris.

Ifølge to nye studier som er gjort for NBBL, kan borettslag og sameier spare hele 9 TWh bare på å energieffektivisere eksisterende boligmasse. Det er ikke snakk om solceller eller smarthusteknologi, men bedre isolasjon:

- Det er stort sett snakk om å senke energilekkasjen i ved å endre bekledningen av byggene, sier Lauridsen.

Besparelsen tilsvarer 530.000 boliger, eller omtrent hele Oslos årsforbruk av strøm.

- Må se hvordan dataene kan utnyttes

Nå frykter Lauridsen at nettleie-modellen som NVE forslår vil redusere lønnsomheten i slike energieffektiviserende prosjekter.

- NVE tenker på strømnettenes ve og vel. Men mer energieffektivisering og egenproduksjon av strøm er et mål i regjeringeerklæringen. Derfor må dette løftes til politisk nivå. Hvis ikke risikerer man at investeringene i energieffektivisering skrus ned.

Les også

Strømprisen på Østlandet halvert siden fredag

I februar kom El-hub, det sentrale systemet som samler inn data fra de automatiske strømmålerne, som i stor grad var ferdig installert i norske boliger ved årsskiftet. Lauridsen mener det nå er viktig å se an hvilke måter dataene fra AMS kan utnyttes på, blant annet til strømstyring.

- Det er ikke sikkert det er nødvendig å gjøre noe radikalt med nettleien. Kanskje vi kan gjøre ting lokalt, for å automatisk styre dag og natt-forbruket, for eksempel? Jeg synes vi skal se hvordan dataene kan brukes, før det innføres tiltak for å påvirke forbrukerne, sier Lauridsen.

Kommentarer til denne saken