I Rogaland økte antall smittetilfeller i forrige uke med over 150 prosent, og flere fylker hadde en svakt økende smittetrend.

Dermed ble det slutt på den stadig fallende smittetrenden som er registrert de siste månedene, viser nye tall fra FHI. Tall fra denne uken viser tydelig at smittetrenden nå igjen peker oppover.

Totalt ble det registrert 1230 nye smittede i uke 24, opp 11 personer fra uken før.

At trenden nå er brutt er sannsynligvis et resultat av en kombinasjon av stadig lettelser i de strenge smitteverntiltakene, og lokale utbrudd med Delta-varianten av viruset.

Utviklingen er ventet, og helsedirektør Bjørn Guldvog har vært klar på at vi i tiden fremover tåler mer smitte enn vi har hatt tidligere.

Les også: Guldvog: – Nå kan vi tåle litt høyere smittetrykk

Det er ikke bare dårlige nyheter

FHIs statistikk viser tydelig hvorfor: Det ble ikke registrert noen nye innleggelser på intensivavdeling i uken som gikk.

Det var også en rekke andre gode nyheter:

  • Antall som ligger på sykehus med covid-19 er nå på det laveste nivået siden før andre smittebølge.
  • Det har vært en jevn nedgang i antall sykehusinnlagte og intensivpasienter siden starten av april
  • Ingen nye innleggelser på intensivavdeling i forrige uke

De smittede blir stadig yngre

Enda viktigere er det at smitten nå sprer seg i helt andre aldersgrupper enn tidligere, primært som en følge av at de eldste aldersgruppene nå er vaksinert:

  • På smittetoppen i uke 11, spredde smitten seg nesten helt flatt i aldersgruppene 0-60 år.
  • I uke 24 er majoriteten av smitten i aldersgruppen 10-29 år.

Det betyr at den smitten som faktisk er i samfunnet, i all hovedsak rammer en gruppe som normalt får milde symptomer. Så langt i pandemien er det særlig personer i 50-årene som har havnet på sykehus.

52,1 prosent av den voksne befolkning har fått vaksine

Samtidig viser statistikken fra FHI at andelen av den voksne befolkningen som har fått minst én dose nå med solid margin har passert halvparten:

2.233.557 personer har nå fått første dose, noe som utgjør 52,1 prosent av befolkningen i Norge.

Dette begynner å nærme seg de aller mest optimistiske anslagene for når man håper at flokkimmunitet nærmer seg. Men fordi vaksinene er fordelt etter aldersgrupper er det fortsatt store grupper på lik alder som kan smitte seg imellom - mens risikoen for større utbrudd hos personer over 60 år nå er svært liten.

Les også: Frankrike vaksinerer barn i håp om flokkimmunitet