- Vi er bekymret. 2018 var svak og alt tyder på 2019 blir enda verre. Det er en klart negativ trend, sier Bjørn Næss, leder i Oslo Handelstandsforening, til Nettavisen Økonomi.

Tirsdag legger Oslo Handelstandsforening frem Osloanalysen for året som gikk. Det er den største handelsundersøkelsen som gjøres for Oslo og Akershus, og er ingen oppløftende lesning for alle som driver klesbutikk i hovedstaden.

- Ser verre ut

Tallene viser at mens klesbutikkene kunne vise til en oppgang i salget på 2,2 prosent i 2017, var salget ned 1,5 prosent i 2018.

Også i tre av de fire Akershus-regionene rapporteres det om nedgang i salget hos klesbutikker. I Lillestrøm er nedgangen hele seks prosent, og i Follo 6,5 prosent. Kun Asker og Bærum hadde en oppgang i salget. Det var til gjengjeld på hele 8,7 prosent.

- Det er ingen tvil om at dette er bekymringsverdig, spesielt siden vi nå får rapporter om at det bare ser verre ut i år. Tendensen med nedgang for sko og tekstil ser ut til å fortsette nedover. Oslo sentrum er altså samlet rundt den varekategorien med mest nedgang, sier Næss.

Bilfritt byliv

Det har vært mye debatt om Oslo Kommune og byråets prosjekt «Bilfritt byliv», der en rekke veien blir stengt for biler og parkering fjernes. Mange har ment at dette vil gi nedgang i sentrumshandelen, men rapporten slår ikke fast at det er tilfelle.

«Slike effekter gir ofte ikke umiddelbare konsekvenser så derfor er man nødt til å se utviklingen over litt tid før man konkluderer, videre vet vi lite om hvilke effekter av økte bompenger vil få på sentrumshandelen i 2019», heter det i rapporten.

Ifølge rapporten hadde klesbutikker i Oslo sentrum hadde en omsetningsnedgang i 2018 for bekledningsbutikkene på minus 0,1 prosent, mens den var for Oslo som helhet var minus 2,6. Det er blitt 11 færre handels- og servicevirksomheter i sentrum.

Tall for Kvarud analyse, som handelstandsforeningen legger frem tirsdag, viser at utviklingen i Oslo sentrum går mye dårligere i år. Fra januar til april i år, er omsetningen for kles-, sko- og veskebutikker i Oslo sentrum ned 4,7 prosent, mot -1,1 prosent i resten av Oslo.

Aker Brygge

Næss mener imidlertid det er vanskelig å si noe konkret om effekten av nedgangen.

- For det første kan du si at bilfritt byliv betyr at produkter som er lett å bære med seg hjem på egen hånd, som klær, har en fordel. Samtidig vil fjerningen av parkeringsplasser slå ut veldig forskjellige på forskjellige steder, sier Næss.

Han viser til at Aker Brygge, som regnes som en del av Oslo sentrum, men som har lett tilgang på parkeringsplasser, også er blant stedene med sterkest vekst.

- Slike forhold gjør at det er vanskelig å si noe konkret om effekten, sier Næss.

I rapporten trekkes det også frem en rekke andre forhold, som har påvirket klesbutikkene, i 2018.

«Klesbransjen har hatt et par tøffe år og dette ser ut til å fortsette inn i 2019. Årsakene til fall i bransjen og manglende lønnsomhet er sammensatt. Netthandel er selvfølgelig en viktig faktor, men vi har også hatt sportsbutikker som har tatt mye omsetning fra faghandelsbutikkene innenfor fritidssegmentet, lav prisstigning og en sterk norsk krone samt høye strømpriser i vinter er faktorer som også har påvirkning på omsetningen», heter det.

Opptur for servering

Ellers viser tallene fra Oslo-analysen at det i løpet av 2018 var det 148 færre ansatte i butikkhandelen enn året før i Oslo. I Akershus var det en økning med 601 personer.

«Dette er ikke noen dramatisk nedgang men ser man bak tallene så har reduksjonen vært størst innenfor bil- og båthandel og i tog- og distansehandel (les netthandel). Dette virker udramatisk, men ut fra de tallene OHF disponerer for 2019 skal man følge nøye med på hvordan den internasjonale netthandelen og import av privatkonsum vil slå ut på sysselsettingstallene», heter det.

Ellers vokste serveringsbransjen i Oslo med 4,4 prosent mens den i Akershus vokste med hele 11,7 prosent. For landet forøvrig var veksten 4,2 prosent.