Gå til sidens hovedinnhold

Nei til Lidl i Oslo

Den tyske lavpriskjeden Lidl møter lokal motstand når de nå forsøker å etablere seg på Søndre Nordstrand i Oslo.

Bydelsdirektør Turid Glærum anbefaler bydelsutvalget å gå imot det foreliggende forslaget som innebærer en butikk med 1.400 kvadratmeter salgsareal og 75 parkeringsplasser, skriver Dagsavisen.

I innstillingen til bydelsutvalget blir det først og fremst lagt vekt på den økte bilbruken som en Lidl-butikk i området vil medføre.

Det påpekes at butikken ikke bare vil tiltrekke seg kunder fra nærområdet. Butikken vil medføre betydelig trafikk også fra andre deler av Oslo syd-øst, heter det i inntillingen.

- Det er først og fremst de trafikale forholdene som er bakgrunnen for administrasjonens innstilling, sier forvaltningssjef Ivar Nævra til Dagsavisen.

Det er Plan- og bygningsetaten som har siste ord saken. De bestemmer om Lidl får ja eller nei, etter å ha vurdert bydelens eget syn.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen